Skip to main content

25 års framgångsrikt samarbete för att utrota flodblindhet firas på Världssyndagen 11 okt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 07:00 CEST

25 års framgångsrikt samarbete för att bidra till utrotningen av flodblindhet  uppmärksammas av MSD och dess partners på Världssyndagen  11 oktober 

  • Världshälsoorganisationen lovordar donationsprogrammet MECTIZAN®för att det har bidragit till att flodblindhet nu är i det närmaste utrotad i den västra hemisfären.
  • Partnerskapets insatser har lett till att smittspridningen har upphört i fyra av sex endemiska* länder i Latinamerika och nio regioner i fem länder i Afrika.
  • MSD har donerat över en miljard behandlingar till närmare 117 000 samhällen i Afrika, Latinamerika och Jemen.
  • Det i sitt slag långvarigaste donationsprogrammet är riktat mot en vanlig orsak till blindhet som kan förhindras.

Idag på Världssyndagen, 25 år efter att MSD (Merck i USA och Kanada) startade donationsprogrammet MECTIZAN ®(MDP), firar företaget och dess partners de viktiga framsteg som har gjorts på vägen mot utrotandet av flodblindhet, en av de vanligaste orsakerna till blindhet som går att förhindra.

I oktober 1987 fattade MSD beslutet att donera läkemedlet MECTIZAN (ivermektin) för behandling av flodblindhet (onchocerciasis) – så mycket som behövs under så lång tid som behövs – för att att eliminera sjukdomen som folkhälsoproblem. 1998 utökade Merck donationsprogrammet till att även omfatta utrotandet av lymfatisk filariasis (LF) i afrikanska länder och i Jemen, där sjukdomen samexisterar med flodblindhet.

Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör dr Margaret Chan säger: ”Tjugofem år efter donationen av MECTIZAN genom donationsprogrammet MECTIZAN är vi idag nära att utrota flodblindhet i den västra hemisfären. Denna fantastiska seger anses nu möjlig att nå även i delar av Afrika, där vi tidigare bara har kunnat hoppas att få sjukdomen under kontroll. Tack vare donationsprogrammet och engagemanget från de endemiska* länderna, NGO:er, FN-organ och givare kan vi nu se för oss en värld utan denna vanställande hudsjukdom som även orsakar blindhet.”

MDP är idag det donationsprogram av läkemedel för en specifik sjukdom som har pågått längst i sitt slag. I 25 år har MDP donerat MECTIZAN för behandling av flodblindhet. Sjukdomen smittar via knottbett och kan orsaka svår klåda, permanenta hud- och ögonskador och med tiden blindhet.

Över en miljard behandlingar har donerats till fler än 117 000 samhällen i 28 länder i Afrika, 6 länder i Latinamerika och Jemen. Hittills har smittspridningen upphört – vilket innebär att inga nya fall har konstaterats – i fyra av de sex berörda länderna i Latinamerika och i nio regioner i fem afrikanska länder.

”Det är glädjande att se att donationsprogrammet MECTIZAN efter 25 år fortfarande är igång och gör skillnad i världen, och att vi nu närmar oss målet att utrota flodblindhet”, säger Kenneth C. Frazier, ordförande och verkställande direktör för MSD. ”Vi känner oss ödmjuka inför partneralliansens fantastiska arbete för att skydda framtida generationer mot en sjukdom med så förödande konsekvenser för människor, familjer, sjukvårdssystem och lokala ekonomier. Programmets framgångar är ett bevis för att vi genom samarbete kan lyckas med att lösa världens mest trängande hälsoproblem – även för regioner och sjukdomar som alltför ofta försummas.”

MDP har möjliggjorts tack vare ett unikt privat-offentligt partnerskap mellan WHO, Världsbanken, Task Force for Global Health, APOC (det afrikanska programmet för kontroll av flodblindhet) och OEPA (programmet för utrotning av flodblindhet på den amerikanska kontinenten), liksom hälsoministerier, ideella biståndsorganisationer och lokalsamhällen i endemiska* länder.

Hittills har MSD donerat MECTIZAN-tabletter till ett värde av 5,1 miljarder USD och investerat cirka 45 miljoner USD i direkt ekonomiskt bistånd till MDP.Den förre amerikanske presidenten Jimmy Carter säger: ”Tjugofem år efter MSD:s enastående donation av MECTIZAN har stora framsteg gjorts i arbetet med att minska det lidande som flodblindhet orsakar. I Afrika, där man tidigare trott att man endast skulle kunna kontrollera sjukdomen, tas nu stora kliv mot att helt utrota sjukdomen från ett antal länder. Och i den västra hemisfären är The Carter Center och dess partners nära att utrota flodblindhet. Tack vare MSD, engagemanget från endemiska* samhällen och starka partnerskap kan vi nu se föreställa oss en värld där flodblindhet en dag har utrotats.”

Om donationsprogrammet MECTIZAN

1978 ställde sig MSD-forskaren dr William Campbell frågan om läkemedlet MECTIZAN, som tagits fram i MSD:s laboratorier, skulle kunna vara effektivt mot flodblindhet. Kliniska prövningar genomfördes och i oktober 1987 tillkännagav MSD att företaget skulle donera MECTIZAN för behandling av flodblindhet till alla som behövde det under så lång tid som krävdes för att eliminera sjukdomen som ett folkhälsoproblem.

1998 utökade Merck sitt åtagande till att även omfatta donation av läkemedel för behandling av lymfatisk filariasis (LF) i afrikanska länder och Jemen, där sjukdomen samexisterar med flodblindhet.

Sedan 1998 har över 665 miljoner behandlingar för LF godkänts. Programmet har utvecklat en unik partnerskapsmodell som har skapat standard för samarbete mellan den privata sektorn och offentliga organisationer och har haft betydelse för utvecklingen av ett antal andra offentlig-privata initiativ till donation av läkemedel.

* Endemi är när en sjukdom förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller i ett begränsat geografiskt område.

Om MSD

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se<http://www.msd.se/>

Bifogade filer

PDF-dokument