Skip to main content

Asmanex Twisthaler omfattas inte längre av läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2009 09:28 CET

Med Asmanex kan många astmatiker få lika god effekt med bara en inhalation per dag som när dygnsdosen delas i två. Nu kommer dock läkemedlet att med omedelbar verkan försvinna från läkemedelsförmånssystemet och inte längre ingå i högkostnadsskyddet. Schering-Plough kommer dock att tillsvidare tillhandahålla Asmanex till de patienter som är villiga att själva betala kostnaden för läkemedlet.

Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV) inledde 2006 en genomgång av terapiområdet astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och hosta i syfte att pröva om läkemedlen ska subventioneras av samhället och därmed räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Genomgången slutfördes i oktober 2007 och då meddelades att Asmanex® Twisthaler® (mometasonfuroat) inte längre skulle ingå i subventionssystemet på grund av det högre priset jämfört med andra befintliga läkemedel inom samma område. Schering-Plough valde att överklaga beslutet till Länsrätten och Asmanex Twisthaler har sedan dess fortsatt att ingå i subventionssystemet under överklagandeperioden.

Länsrätten har nu kommit fram till bedömningen att Schering-Plough inte lyckats visa att Asmanex Twisthaler har kostnadseffektivitet och marginalnytta till befintligt pris.

- Vi beklagar att vi tyvärr inte lyckats komma till en lösning vad gäller subvention för Asmanex, säger Urban Widén, vd på Schering-Plough. I beslutet har ekonomiska faktorer för en större population vägts in och inte de fördelar som just detta läkemedel kan innebära för enskilda patienter. Astma och allergi är två viktiga områden för Schering-Plough och vi kommer även fortsättningsvis att vara verksamma med forskning och utveckling inom dessa områden.Asmanex Twisthaler
Asmanex® Twisthaler® (mometasonfuroat) är en inhalationssteroid som används vid underhållsbehandling av bronkialastma för vuxna och barn över 12 år. Asmanex Twisthaler lanserades i Sverige 2003 och används i dag av tusentals patienter. Asmanex används i dag framförallt till patienter som redan prövat andra inhalationssteroider. Asmanex Twisthaler doseras till majoriteten av patienterna 1 gång per dag. Inhalatorn är mycket enkel att hantera, den laddas automatiskt och avger jämn dos även när patienten har svårt att inhalera. Twisthalern har även ett exakt räkneverk som räknar ned för varje dos som används och låses när inhalatorn är tom på aktiv substans. Asmanex Twisthaler är också den enda inhalatorn som innehåller kortisonet mometason.
Mer information om Asmanex finns på www.fass.se