Skip to main content

Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 09:00 CEST

MSD i samarbete med Reumatikerförbundet och Dagens Medicin arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, torsdagen den 4 juli, kl: 10:30-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ställer krav på stora förändringar i vård och behandling. Det gäller särskilt patienter med kronisk inflammatorisk ryggsjukdom. Tidig diagnos och behandling får hög prioritet i de nya riktlinjerna. Följ vår debatt om vad resultatet har blivit så här långt.

För information om medverkande se bifogat program.

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige

Bifogade filer

PDF-dokument