Skip to main content

Diabetestabletten Januvia är effektiv tillsammans med insulin

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2009 10:21 CEST

Patienter med typ 2-diabetes som behandlades med Januvia (sitagliptin) som tillägg till insulin, med eller utan metformin, fick signifikant bättre blodsockerkontroll jämfört med de patienter som fick placebo som tillägg. Det visar en studie som presenterats vid American Diabetes Associations kongress i New Orleans, USA.

Ansökan om godkännande av behandling med Januvia (eller Janumet, kombinationstablett med sitagliptin och metformin) tillsammans med insulin granskas för närvarande av läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA.

- Eftersom diabetes är en fortskridande sjukdom behöver de flesta patienter med typ 2-diabetes efterhand flera läkemedel för att hålla sitt blodsocker under kontroll. Januvia och Janumet kan bli värdefulla verktyg för de patienter som trots insulinbehandling inte når rätt blodsockernivåer, säger professor Jan Bolinder, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I den nu aktuella studien ingick 564 patienter med typ 2-diabetes som stod på insulinbehandling med eller utan tillägg av metformin. De fick under 24 veckor tillägg av antingen Januvia eller placebo (overksamt medel) (1). Deras HbA1c-värde, ett mått på hur blodsockret legat de senaste 2-3 månaderna, var vid studiens start i genomsnitt 8,0 procent.

Vid studiens slut hade de som fick tillägg av Januvia sänkt sitt HbA1c med 0,6 procentenheter medan de som fick placebo inte uppnådde någon sänkning alls (p<0,001), vilket är en statistiskt säkerställd skillnad.Dessutom hade 13 procent av dem som fick Januvia utöver insulin nått ner till American Diabetes Associations målvärde för HbA1c på under 6,1 procent, mot 5 procent av dem som fick placebo (p<0,001). Även fasteblodsockret sjönk vid tillägg med Januvia jämfört med placebo, liksom blodsockret efter måltid.

Ingen förändring av kroppsvikten rapporterades i någon av behandlingsgrupperna. Fler negativa händelser rapporterades i samband med tillägg av Januvia jämfört med placebo, i huvudsak beroende på fler fall av hypoglykemi (för lågt blodsocker) (15,5 respektive 7,8 procent). Andelen svåra hypoglykemiska händelser var 0,6 procent med Januvia jämfört med 0,3 procent med placebo.

 

Om Januvia

Januvia (sitagliptin) var det första läkemedlet i klassen av diabetesläkemedel som kallas DPP-4-hämmare. De förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av de naturligt förekommande tarmhormoner som kallas inkretiner. Dessa har betydelse när kroppen reglerar blodsockret och frisätts i samband med måltid. Vid typ 2-diabetes är den normala funktionen i obalans. Januvia verkar genom att hämma det enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. Angreppssättet innebär att blodsockret sänks endast när det behövs. Januvia tas som tablett och är godkänt fär andvändning vid typ 2-diabetes tillsammans med metformin, en sulfonureid, bägge två eller en PPAR-agonist då dessa inte givit tillräcklig glykemisk kontroll. Januvia ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes.

Om Janumet

Janumet är en ny kombinationstablett som innehåller två läkemedel. Dels Januvia (sitagliptin), dels metformin, ett äldre och väl beprövat läkemedel mot typ 2-diabetes.

Båda Januvia och Janumet ingår i högkostnadsskyddet.

(1) Vilsboll T, Rosenstock JM, Yki-Järvinen H et al. Sitagliptin, a selective DPP-4 inhibitor, improves glycemic control when added to insulin, with or without metformin, in patients with type 2 diabetes. Data presented at ADA Congress 2009, New Orleans

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD) är dotterbolag till det amerikanska läkemedelsföretaget Merck & Co. Inc. Det svenska huvudkontoret ligger i Sollentuna och har cirka 150 anställda. I Sverige marknadsför MSD läkemedel och genomför kliniska prövningar för att hjälpa patienter inom bland annat följande sjukdomsområden: hjärt-/kärlsjukdomar, smärta/inflammation, glaukom, godartad prostataförstoring, osteoporos, astma, hiv/aids, migrän, infektioner, manligt håravfall, cancer och diabetes. www.msd.se

Januvia/Janumet är registrerade varumärken från Merck & Co., Inc Whitehouse Station, NJ, USA.

MSD, Box 7125, 192 07 Sollentuna.