Skip to main content

Diabetestabletten Januvia/Janumet rekommenderas som tillägg till insulin av EUs läkemedelsmyndighet

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2009 14:49 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten nu rekommenderat diabetesläkemedlen Januvia (sitagliptin) och Janumet (kombinationstablett med sitagliptin och metformin) som tillägg till insulin för behandling av typ 2-diabetes.

Det positiva utlåtandet innebär en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA till Europeiska kommissionen att godkänna sitagliptin som tillägg till insulin. Patienterna ska först ha prövat diet och motion samt fast dosering av insulin och metformin. När den behandlingen inte ger tillfredsställande kontroll av blodsockervärdet kan behandlingen utökas med Januvia eller Janumet.

- Sitagliptin minskar även produktionen av glukagon, som är ett blodsockerhöjande hormon. Det är en fördel med den nya behandlingen, som innebär att patienter kan tillgodogöra sig ytterligare en verkningsmekanism vid sidan av enbart insulinets. Behandlingen kan också bidra till att patienter slipper viktuppgång, säger docent Carl Johan Östgren, distriktsläkare i Ödeshög och forskare vid Linköpings universitet.

Om Januvia och Janumet godkänns som tillägg till insulin kommer dessa läkemedel att vara de hittills enda i klassen DPP-4-hämmare inom EU med denna indikation.

Först i sin klass
Januvia (sitagliptin) var det första läkemedlet i klassen av diabetesläkemedel som kallas DPP-4-hämmare och godkändes i EU mars 2007. De förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av de naturligt förekommande tarmhormoner som kallas inkretiner. Dessa har betydelse när kroppen reglerar blodsockret och frisätts i samband med måltid. Vid typ 2-diabetes är den normala funktionen i obalans. Januvia verkar genom att hämma det enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. Angreppssättet innebär att blodsockret sänks endast när det behövs.

Om Januvia
Januvia har det bredaste användningsområdet av alla DPP-4-hämmare inom EU. Senast godkände Europeiska kommissionen Januvia (sitagliptin) som monoterapi för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans för att förbättra den glykemiska kontrollen när diet och motion ger otillräcklig glykemisk kontroll och när patienterna inte kan ta metformin.

Europeiska kommissionen har nyligen även godkänt både Januvia och den fasta doskombinationen Janumet (sitagliptin och metformin) för användning i trippelkombination med en PPARγ-agonist (tiazolidindion, i dagligt tal glitazon) och metformin, när diet och motion samt behandling med båda dessa medel inte ger tillfredsställande blodsockerkontroll.

Sedan tidigare är Januvia godkänt för:
o Patienter med typ 2-diabetes som ett tillägg till kost, motion och metformin där inte detta ger tillfredställande kontroll.
o I kombination med en sulfonureid när patienten inte tål metformin.
o I kombination med både sulfonureid och metformin där dessa båda inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
o I kombination med en glitazon när inte kost, motion och glitazon ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
Januvia tas som tablett. Januvia ska inte förskrivas till patienter med typ 1-diabetes. Vanligaste biverkningar är hypoglykemi och huvudvärk.

Om Janumet
Janumet är en kombinationstablett som innehåller två läkemedel och godkändes i EU juli 2008. Dels Januvia (sitagliptin), dels metformin, ett äldre och väl beprövat läkemedel mot typ 2-diabetes.

Janumet är sedan tidigare godkänt för:
o Patienter med diabetes mellitus typ 2 som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi eller patienter som redan behandlas med en kombination av sitagliptin och metformin i separata tabletter
o I kombination med en sulfonureid som ett tillägg till kost och motion hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin och en sulfonureid
Janumet tas som tablett. Janumet ska inte förskrivas till patienter med typ 1-diabetes. Vanligaste biverkningar är hypoglykemi, huvudvärk, illamående och förstoppning.

Båda Januvia och Janumet ingår i högkostnadsskyddet.
För mer infomation om läkemedlen se www.fass.se