Skip to main content

Diabetestabletterna Januvia och Janumet nu godkända tillsammans med insulin

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2009 08:07 CET

Patienter med typ 2-diabetes kan nu få diabetesläkemedlet Januvia (sitagliptin) som tillägg till insulin, med eller utan metformin, när enbart de senare läkemedlen inte sänker blodsockret tillräckligt.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt Januvia som tillägg till insulin. Patienterna ska först ha prövat diet och motion samt fast dosering av insulin, med eller utan metformin. När den behandlingen inte ger tillfredsställande kontroll av blodsockervärdet kan behandlingen utökas med Januvia (eller Janumet, en fast doskombination med sitagliptin och metformin).

Januvia och Janumet är de enda diabetesläkemedlen i klassen DPP-4-hämmare som är godkända inom EU i kombination med insulin, vilket innebär att Januvia och Janumet nu har det bredaste användningsområdet av alla DPP-4-hämmare. Januvia var det första läkemedlet i klassen DPP-4-hämmare och godkändes i EU i mars 2007. Det innebär att det nu finns nästan tre års erfarenhet av behandling med Januvia.

- De flesta som har typ 2-diabetes måste förr eller senare ta flera olika läkemedel för att hålla sin sjukdom i schack. Då är det värdefullt att kunna kombinera Januvia eller Janumet med insulin för en effektiv sänkning av blodsockret. Kombinationsbehandlingen kan också bidra till att patienterna kan sänka sin insulindos, vilket kan minska risken för hypoglykemi (blodsockerfall) och viktuppgång, säger Bo Ahrén, professor vid Lunds universitet och överläkare vid endokrinologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö/Lund.

Inkretinläkemedel
DPP-4-hämmare förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av de naturligt förekommande tarmhormoner som kallas inkretiner. Dessa har betydelse när kroppen reglerar blodsockret och frisätts i samband med måltid. Vid typ 2-diabetes är den normala funktionen i obalans. Januvia verkar genom att hämma det enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. Angreppssättet innebär att blodsockret sänks endast när det behövs.

Januvia minskar även produktionen av glukagon, som är ett blodsockerhöjande hormon. Det innebär att patienter kan tillgodogöra sig ytterligare en verkningsmekanism vid sidan av insulin och metformin.

Om Januvia och Janumet
Januvia har det bredaste användningsområdet av alla DPP-4-hämmare inom EU. Senast godkände Europeiska kommissionen Januvia (sitagliptin) som monoterapi för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans för att förbättra den glykemiska kontrollen när diet och motion ger otillräcklig glykemisk kontroll och när patienterna inte kan ta metformin.

Sedan tidigare är Januvia godkänt för:  • Patienter med typ 2-diabetes som ett tillägg till kost, motion och metformin där inte detta ger tillfredställande kontroll.
  • I kombination med en sulfonureid när patienten inte tål metformin.
  • I kombination med både sulfonureid och metformin där dessa båda inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
  • I kombination med en glitazon när inte kost, motion och glitazon ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
  • I trippelkombination med en PPARγ-agonist (tiazolidindion, i dagligt tal glitazon) och metformin, när diet och motion samt behandling med båda dessa medel inte ger tillfredsställande blodsockerkontroll.Januvia tas som tablett. Januvia ska inte förskrivas till patienter med typ 1-diabetes. Vanligaste biverkningar är hypoglykemi och huvudvärk.

Janumet är en kombinationstablett som innehåller två läkemedel och godkändes i EU juli 2008. Dels sitagliptin (den aktiva beståndsdelen i Januvia) och dels metformin, ett äldre och väl beprövat läkemedel mot typ 2-diabetes.

Janumet är sedan tidigare godkänt för:  • Patienter med diabetes mellitus typ 2 som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi eller patienter som redan behandlas med en kombination av sitagliptin och metformin i separata tabletter.
  • I kombination med en sulfonureid som ett tillägg till kost och motion hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin och en sulfonureid.
  • I trippelkombination med en PPARγ-agonist (tiazolidindion, i dagligt tal glitazon) och metformin, när diet och motion samt behandling med båda dessa medel inte ger tillfredsställande blodsockerkontroll.Janumet tas som tablett. Janumet ska inte förskrivas till patienter med typ 1-diabetes. Vanligaste biverkningar är hypoglykemi, huvudvärk, illamående och förstoppning.

Båda Januvia och Janumet ingår i högkostnadsskyddet.
För mer infomation om läkemedlen se www.fass.se

Om MSD

MSD är dotterbolag till det amerikanska läkemedelsföretaget Merck & Co. Inc. De svenska kontoren ligger i Sollentuna och Stockholm har tillsammans cirka 300 anställda. I Sverige marknadsför MSD läkemedel och genomför kliniska prövningar för att hjälpa patienter inom bland annat följande sjukdomsområden: hjärt-/kärlsjukdomar, smärta/inflammation, glaukom, godartad prostataförstoring, neurologi, immunologi, osteoporos, astma, hiv/aids, migrän, dermatologi, kvinnohälsa, infektioner, manligt håravfall, cancer och diabetes. www.msd.se

Januvia/Janumet är registrerade varumärken från Merck Sharp & Dohme Corp., ett dotterbolag till Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA