Skip to main content

Elbasvir/grazoprevir godkänt i USA för behandling mot kronisk hepatit C-infektion

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 16:15 CET

MSD, i USA och Kanada känt som Merck & Co., Inc., meddelade i natt att läkemedlet Zepatier® (elbasvir/grazoprevir) godkänts av amerikanska läkemedelsverket, FDA. Läkemedlet är nu godkänt i USA för behandling av kroniska virusinfektioner hos vuxna patienter orsakade av hepatit C genotyp 1 och 4, med eller utan ribarivin.

Zepatier® är en kombinationstablett som består av NS5A-hämmaren elbasvir (50 mg) och NS3/4A-proteashämmaren grazoprevir (100 mg) som tas en gång dagligen. FDA har tidigare beviljat läkemedlet beteckningen ”Breakthrough Therapy” vilket ges till läkemedel under utveckling för behandling av allvarliga eller livshotande tillstånd där läkemedlet bedöms kunna ge avsevärd förbättring i förhållande till befintliga terapier. Elbasvir/grazoprevir ska inte användas vid måttlig eller svår leversjukdom (Child-Pugh B eller C)

– Det är naturligtvis jätteroligt att elbasvir/grazoprevir nu är godkänt i USA och vi hoppas och tror på ett godkännande även för den europeiska marknaden, säger Jacob Tellgren.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet.

Om hepatit C

Kronisk hepatit C-infektion är en sjukdom som kan orsaka allvarliga och långsiktiga hälsoproblem för patienter till exempel nedsatt leverfunktion, leversvikt eller levercancer. Infektionen orsakas av ett virus som sprids via blod och är idag en sjukdom som går att bota hos många patienter. Smittämnet är globalt sett mycket vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument