Skip to main content

ELONVA, ny patientvänlig fertilitetsbehandling godkänd av EU

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 08:05 CET

Den största nyheten inom IVF-området på tio år

EU har nu godkänt ELONVA® (korifollitropin alfa), ett nytt fertilitetsläkemedel. ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.

I Sverige är var tionde par ofrivilligt barnlösa och allt fler väljer att genomgå  en provrörsbefruktning, så kallad IVF-behandling. Att genomgå IVF är en känslomässig berg-och dalbana och en omfattande fysisk process. ELONVA har forskats fram med patienten i fokus. Tack vare förmågan att sätta igång och upprätthålla tillväxt av flera folliklar (äggblåsor), kan en enda injektion av den rekommenderade dosen av ELONVA ersätta de första sju injektionerna av läkemedel med rekombinant follikelstimulerande hormon i en behandlingscykel.

– Det här är den största nyheten inom IVF-området sedan de syntetiska preparaten kom i mitten av 90-talet. Det är det första preparatet någonsin som har designats specifikt för framgångsrik provrörsbefruktning. En av de viktigaste fördelarna är att kvinnan nu slipper dagliga injektioner. Vi vet att perioden med injektioner är påfrestande för många. En enda injektion ersätter nu de första sju injektionerna, det är förstås betydligt mer patientvänligt. ELONVA blir definitivt en intressant metod för vår klinik, säger Torbjörn Hillensjö, läkare och ansvarig för forskning och utveckling vid Fertilitetscentrum, Carlanderska i Göteborg samt forskningschef vid IVF Research Sweden AB.

- Det här beskedet är efterlängtat. Nu kan vi bidra till att minska den påfrestning som injektionerna innebär för kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling. ELONVA är ett viktigt tillskott i vår läkemedelsarsenal inom kvinnohälsa och ett led i vår strategi att utveckla patientvänliga fertilitetsbehandlingar, säger Tryggve Ljung, medicinsk direktör, Schering-Plough AB, en del av MSD.

Behandling med ELONVA har utvecklats i en behandlingsregim tillsammans med GnRH-antagonister, det så kallade korta protokollet.

 

Om ELONVA

ELONVA (korifollitropin alfa) är ett nytt långtidsverkande gonadotropin (follikelstimulerande hormon). Hormonet har samma farmakodynamiska profil som rFSH men har en avsevärt längre varaktighet av FSH-aktiviteten. Tack vare förmågan att initiera och upprätthålla tillväxt av flera folliklar i en hel vecka, kan en enda subkutan injektion av den rekommenderade dosen av korifollitropin alfa ersätta de första sju injektionerna av rFSH i en behandlingscykel.

I kliniska prövningar har de vanligaste rapporterade biverkningarna varit OHSS (Ovariellt Hyperstimuleringssyndrom), buksmärtor och allmänt obehag, huvudvärk, illamående, trötthet och ömmande bröst. Incidensen var mellan 1 och 6 procent.

 

OM ENGAGE

Fas III-studien ENGAGE som föregick godkännandet är den största dubbelblinda fertilitetsstudien som någonsin genomförts. Graviditetsfrekvensen i studien var likvärdig för gruppen som fick 150 µg ELONVA och gruppen som fick en daglig dos om 200 IE rFSH (follitropin beta) i sju dagar (38,9 procent respektive 38,1 procent per påbörjad cykel).