Skip to main content

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:35 CET

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också. Idag är 18 miljoner människor drabbade av flodblindhet och ytterligare 120 miljoner människor är i riskzonen för att smittas.

Enligt Mectizan Donation Program utrotas i år flodblindhet i Mexiko. I början av nästa år kommer den troligen att förklaras utrotad i Guatemala. I Latinamerika finns flodblindhet nu bara kvar på gränsen mellan Brasilien och Venezuela. Även i Afrika görs stora framsteg. I Niger, Mali, Senegal och Guinea-Bissau kan behandlingen mot flodblindhet avslutas i år, då smittspridningen upphört. Nästa år kommer Togo, Benin, Burundi och Tchad att följa efter. 2025 kommer flodblindhet att vara helt utrotad. Det har blivit möjligt tack vare donationsprogrammet.

Mectizan Donation Program har pågått i 28 år. 1987 fattade MSD beslut om att tillhandahålla läkemedlet ivermektin[2] i den omfattning som krävdes under nödvändig tid för att eliminera flodblindhet.

– MSD beslutade att donera ivermektin för att det var det enda rätta. Det var ett historiskt beslut att ge bort läkemedlet. MSD var det första företaget som gjorde det och därefter började även andra göra det, säger William C. Campbell.

Dr. Björn Thylefors, tidigare chef för Mectizan Donation Program, avslutade dagen:

-Vi har försökt att använda din uppfinning väl, Dr. Campbell.

1998 utökades programmet i samarbete med läkemedelsföretaget GSK till att också omfatta behandling av elefantiasis. Arbetet sker idag inom ramen för donationsprogrammet (www.mectizan.org).

Mectizan Donation Program är det donationsprogram i världen för en specifik sjukdom som pågått under längst tid. Inom ramen för programmet har 1,3 miljarder doser donerats. Årligen har 120 miljoner människor behandlats. 40 000 fall av blindhet beräknas undvikas varje år.

Nobelpristagaren William C. Campbell var mellan åren 1957 och 1990 anställd vid Merck Institute for Therapeutic Research, och under åren 1984–1990 var han chef för sektionen för utveckling av nya analysmetoder vid samma institut. Det var under åren på MSDs huvudkontor Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA som ivermektin utvecklades.

William C. Campbell tilldelas tillsammans med Satoshi Omura ena halvan av 2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermektin och vidareutvecklingen till ivermektin som är effektivt för behandling av parasiter hos människa.

[1] I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. I övriga världen heter företaget MSD.

[2] Ivermektin, på de flesta marknader känt under varumäkesnamnet Stromectol®. Mectizan® och Stromectol® är inte godkända läkemedel i Sverige.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument