Skip to main content

Godkänd i Sverige: Ny effektiv tablettbehandling mot diabetes

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2007 16:06 CEST

EU godkänner ett nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes . Det är en så kallad DPP-4 hämmare och är det första läkemedlet i en helt ny klass som förstärker kroppens egen förmåga att reglera sitt blodsocker. Genom en unik verkningsmekanism ger detta nya läkemedel en effektiv sänkning av blodsockret samtidigt som risken för blodsockerfall är liten. Till skillnad från många andra läkemedel vid typ 2-diabetes har den här nya tabletten visat låg risk för viktökning.

Det nya läkemedlet heter JANUVIA (sitagliptin) och är en tablettbehandling mot typ 2-diabetes. Tabletten tas en gång om dagen. I Sverige har ungefär 350.000 människor diabetes och de klart flesta har typ 2-diabetes. Vid denna typ av diabetes är insulinfrisättningen försämrad eller så är kroppens känslighet för insulin nedsatt vilket leder till att socker inte tas upp av vävnaderna lika bra. En annan anledning till för högt blodsocker i typ 2-diabetes kan också vara att levern producerar för mycket socker.

Ny naturlig verkningsmekanism
Trots den läkemedelsbehandling som finns idag är det många personer med typ 2-diabetes som fortfarande har för höga sockervärden. DPP-4 hämmare fungerar på ett helt nytt sätt. Genom att påverka våra naturliga tarmhormoner, inkretiner, förstärker de kroppens eget kontrollsystem av blodsocker. Inkretiner spelar en avgörande roll i kroppens normala sätt att reglera blodsockret, dels genom att öka frisättningen av insulin, dels genom att bromsa bildandet av socker i levern så att sockerbalansen återställs. Hos typ 2-diabetiker är denna balans störd. Inkretinerna bryts ned av enzymet DPP-4 och genom att hämma just detta enzym gör JANUVIA så att nivåerna av inkretiner ökar. Resultatet blir att insulinfristättningen stimuleras, samtidigt som sockerproduktionen sänks. På så vis förstärker JANUVIA kroppens eget sätt att reglera sockerbalansen. Läkemedlet ger därmed en fysiologisk kontroll av blodsockret, det vill säga frisättningen av insulin anpassas efter kroppens behov på ett naturligt sätt.

Låg risk för blodsockerfall
Studier visar att man med JANUVIA får en effektiv blodsockersänkning av HbA1c, som speglar sockernivåerna över de senaste veckorna, på upp till 1,7 procentenheter. Störst var effekten för patienter med högst värden av HbA1c. Nytt med JANUVIA är att det sänker blodsockret enbart när det behövs, det vill säga när det är för högt. Är blodsockernivån redan normalt sänks det alltså inte ytterligare vid behandling med JANUVIA och därför är risken för blodsockerfall (hypoglykemi) liten. Förutom blodsockerfall är viktökning en vanlig biverkan med dagens behandlingar Eftersom övervikt är ett vanligt problem hos de flesta typ 2-diabetiker så motverkar denna biverkan möjligheterna att gå ner i vikt. Resultat från behandlingsstudier med JANUVIA visar att behandlingen inte ger någon viktökning för patienten..

En normal och kontrollerad blodsockernivå är det man eftersträvar i all diabetesbehandling. Då kan man avsevärt minska risken, att utveckla sena komplikationer, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, nervskador, njursvikt och nedsatt syn. Tillsammans med förbättrade behandlingsmetoder också på andra områden ökar förutsättningarna för att få bättre kontroll på både blodsocker, blodfetter och blodtryck.

Till Sverige under hösten
Efter EU godkännandet kommer nu MSD Sverige att ansöka om subvention hos Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Det kan ta upp till sex månader innan ansökan är behandlad. JANUVIA finns troligen på svenska apotek under hösten. Förutom i EU är JANUVIA bland annat godkänt i USA sedan oktober 2006.

Fakta
HbA1c speglar den genomsnittliga blodsockernivån hos typ 2-diabetiker under de senaste 8 -10 veckorna.

 

Så här lyder indikationstexten:

Januvia är indicerat i kombination med metformin för att förbättra den glykemiska kontrollen hos patienter med diabetes mellitus typ 2. Januvia ges i de fall där diet och motion tillsammans med metformin inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Januvia är indicerat i kombination med en PPARγ-agonist (tiazolidindion) i de fall då diet och motion tillsammans med PPARγ-agonist inte ger tillfredställande glykemisk kontroll, detta gäller för patienter med typ 2‑diabetes för vilka en PPARγ-agonist är lämplig.