Skip to main content

Gör slag i saken och få sockerkoll

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2012 15:11 CEST

Sockerkollen kommer till Almedalen under politikerveckan i juli och erbjuder provtagning och rådgivning om förebyggande hälsovård.
Sockerkollen har fokus på typ 2-diabetes, en diagnos som cirka 300 000 svenskar har.
Men ungefär lika många personer antas ha sjukdomen utan att veta om det.

– Den som har typ 2-diabetes behöver inte ha några symptom på sjukdom utan mår som regel bra. Därför upptäcks typ 2-diabetes i de flesta fall av en slump när patienten söker för något annat, konstaterar Carl Johan Östgren, professor och diabetesforskare vid Linköpings universitet, som finns på plats i Sockerkollens monter.

Sockerkollen är ett samarbete mellan den ideella föreningen Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård och hälso- och sjukvårdsföretaget MSD.
Sockerkollen erbjuder:

  • Mätning av HbA1c som är ett mått på hur blodsockret ligger i genomsnitt över en längre tid. Blodprov kan tas både på personer med känd diabetes och på personer som undrar om de är i riskzonen för diabetes.
  • En enkät där svaren visar om en person ligger i riskzonen för typ 2-diabetes.
  • Rådgivning av diabetessjuksköterskor och läkare.

– Vi ser i undersökningar att personer med typ 2-diabetes blir allt yngre när de får sin diagnos, vilket innebär att de ska leva länge med sjukdomen. Då är det viktigt att tidigt förebygga de följdsjukdomar som kan komma. Det kan få allvarliga konsekvenser om en diabetes inte upptäcks eller behandlas otillräckligt. Det kan handla om hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, känselbortfall, synnedsättning eller i värsta fall en för tidig död, säger diabetessjuksköterska Britt-Marie Carlsson vid Södra Älvsborgs sjukhus, Skene, och ordförande i SFSD.
                

Media hälsas välkomna till Sockerkollens monter i Visby
Plats:
Skeppsbron, plats 50.
Öppet: 2-4 juli klockan 10-17.

Om SFSD
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes. SFSD:s uppgift är:
• att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården .
• att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården.
• att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet.
• att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige.
• att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling.
http://www.swenurse.se/diabetesnurse

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se

Bifogade filer

PDF-dokument