Skip to main content

INEGY- in i läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:00 CET

Första kolesterolsänkande behandling med dubbla verkningsmekanismer i en enda tablett

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att INEGY® (ezetimib + simvastatin) ska ingå i läkemedelsförmånen från och med den 2 februari. Subventionen gäller för patienter som har provat simvastatin och inte uppnått behandlingsmålet. INEGY är en fast kombinationstablett bestående av ezetimib och simvastatin, vilket innebär en kolesterolsänkande behandling med två verkningsmekanismer i en och samma tablett. En bekväm behandling med en tablett istället för två, för patienter som behöver en kraftfull sänkning av LDL-kolesterol (det onda kolesterolet).


INEGY är det första och enda kolesterolsänkande läkemedel som i fast kombinationstablett är godkänt för patienter som inte är adekvat behandlade med enbart en statin.

– INEGY gör behandlingen enklare för de patienter som inte når målvärdet med enbart en statin, vilket i sin tur borde öka förutsättningarna för att fler kan nå sina behandlingsmål, säger Mats Eriksson, överläkare och docent, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

– Dessutom visade nyligen en stor studie på mer än 9000 patienter att INEGY har en gynnsam säkerhetsprofil. Nivån på allvarliga biverkningar är densamma för INEGY och placebo, visade säkerhetsanalyser. Detta är värdefull information för dessa patienter som ofta behandlas under flera års tid, säger Mats Eriksson.

I ovan nämnda studie visades det sig att säkerhetsprofilen för INEGY 10/20 mg överensstämde med den profil som beskrivs för nu gällande godkända användning.1

Många patienter är idag otillräckligt behandlade. Enligt Nationella Diabetesregistret (NDR) och Swedehearts är det ca 44 procent av alla lipidbehandlade diabetiker och 36 procent av hjärtinfarktpatienterna i Sverige som inte når Läkemedelverkets fastställda målvärden på LDL under 2,5 mmol/l. 2 3

Behandling med ezetimib tillsammans med en statin ger en kraftfull sänkning av det onda kolesterolet och gör att fler patienter når behandlingsmålen för LDL-C kolesterol än vid behandling med enbart en statin.

INEGY förenklar behandlingen för patienter som behöver behandling med både ezetimib och simvastatin, eftersom de bara behöver ta en tablett per dag.

Priset för INEGY är detsamma som man idag betalar för ezetimib och generiskt simvastatin tillsammans.

1 SHARP Collaborative Group, Study of Heart and Renal Protection (SHARP): Randomized trial to assess the effects of lowering low-density lipoprotein cholesterol among 9,438 patients with chronic kidney disease, American Heart Journal http://www.ahjonline.com/
2 Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2010: resultat från 2009
3 RIksHIA Årsrapport 2010: resultat från 2009

INEGY finns sedan flera år tillbaka i USA och flera länder i Europa, bland annat Tyskland, Frankrike och Italien.

INEGY beräknas finnas tillgängligt för patienter i Sverige under andra kvartalet 2011.

Fakta om INEGY
En tablett innehåller INEGY10 mg ezetimib och 20 eller 40 mg simvastatin. INEGY kan användas till patienter med förhöjt kolesterol som inte är adekvat behandlade med en statin enbart.

Behandling med INEGY ger en kraftfull sänkning av det onda kolesterolet genom att dels hämma produktionen av kolesterol i levern och dels blockerar absorptionen av kolesterol från tarmen. Inegy kan göra att fler patienter når behandlingsmålen för LDL-kolesterol än vid behandling med enbart en statin.

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/ allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se