Skip to main content

Kortisonspray minskar återfall av näspolyper efter operation visar ny svensk studie

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2007 10:49 CEST

Ca 270 000 svenskar lider av näspolypos. Många tvingas till återkommande operationer och upplever en kraftigt försämrad livskvalitet. En ny svensk studie visar att behandling med Nasonex (mometasonfuroat nässpray) efter operation av näspolyper, avsevärt minskar återfall av nya polyper. Studien presenteras idag på en europeisk läkarkongress för allergi och astma, EAACI, i Göteborg.

Näspolypos, som är en inflammation i nässlemhinnan, gör att vindruvsliknande klasar av inflammatorisk vävnad bildas i näshålan, så kallade näspolyper. Näspolypos är en kronisk sjukdom som upplevs ha en mycket negativ påverkan på livskvaliteten, med symptom som nästäppa, försämrat luktsinne och sömnbesvär. Män drabbas oftare än kvinnor och sjukdomen tenderar att öka med ålder. Näspolyper kräver i många fall operation och en efterföljande sjukskrivning i 1-2 veckor, vilket medför betydande socioekonomiska kostnader. Standardbehandlingen för näspolypos är kortisonspray och kortisontabletter samt näs-, bihålekirurgi.

- Näspolypos är en dold folksjukdom och de drabbade upplever en stor försämring i livskvaliteten. Resultaten från studien visar att Nasonex är en effektiv och säker behandling vid näspolypos. Den postoperativa behandlingen visade sig minska återfall av nya polyper, vilket på sikt innebär färre kirurgiska ingrepp och en förhöjd livskvalitet, säger Pär Stjärne, huvudprövare i studien, docent och överläkare vid ÖNHC-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Om studien
I den randomiserade multi-centerstudien, som genomfördes i Sverige, deltog 162 patienter som opererats för näspolyper med modern näs-, bihålekirurgi. Dessa valdes slumpmässigt ut till antingen behandling med Nasonex eller nässpray utan aktivt läkemedel. Behandlingen med Nasonex påbörjades ca 2 veckor efter avslutad operation och fortsatte i sex månader, om återfall ej inträffade, eftersom behandlingen då avbröts. De som fick behandling (Nasonex 200 µg en gång dagligen) hade en mediantid till återfall (utveckling av nya polyper) på 173 dagar jämfört med personerna i kontrollgruppen där det i genomsnitt tog 61 dagar till återfall.
Studien genomfördes på öron-, näs och halskliniker på sjukhus i bl a Huddinge, Solna, Umeå, Malmö, Lund, Jönköping, Västerås, Kalmar och Skövde.

Om Nasonex®
Nasonex är en vattenbaserad nasal kortikosteroid som avger 50 µg/sprayning. Nasonex finns i förpackningar om 140 doser respektive 3 x 140 doser. Indikationer godkända av Läkemedelsverket är: Säsongsbunden eller perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit hos vuxna och barn från 6 år. Näspolyper hos vuxna > 18 år. Behandling av slemhinnesvullnad i näsan vid akuta episoder med rinosinuit hos vuxna med hyperreaktiva slemhinnor eller intolerans mot vasokonstriktiva nässprayer.