Skip to main content

Kvinnor med fertilitetsproblem väntar för länge med att söka hjälp

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2010 09:08 CEST

Kvinnor över 35 år väntar nästan tre gånger längre än rekommenderat innan de söker hjälp för sina fertilitetsproblem. Detta visar en stor europeisk undersökning. Där framgår också att fyra av fem kvinnor som behandlas för ofrivillig barnlöshet önskar att de sökt medicinsk hjälp tidigare.


Mellan 10 och 15 procent av svenska par uppskattas ha problem att få barn. Nu visar en
stor europeisk undersökning att en överväldigande majoritet (81 procent) av kvinnor med
fertilitetsproblem önskar att de sökt hjälp tidigare. Kvinnor över 35, en ålder där fertiliteten
dramatiskt sjunker, väntar i genomsnitt nästan tre gånger längre än vad de medicinska
rekommendationerna förespråkar innan de söker hjälp.


Detta enligt en undersökning som i dag presenteras vid European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE) årliga möte i Rom, Italien.


Enligt de medicinska riktlinjerna bör kvinnor över 35 kontakta sjukvården om de försökt
att få barn under sex månader utan att ha blivit gravida. Kvinnorna i undersökningen
hade väntat i genomsnitt tio månader längre än de rekommenderade sex månaderna.

I undersökningen ingår 445 kvinnor i åldrarna 18 till 44 år som alla antingen genomgick
fertilitetsbehandling, hade fått behandling de senaste två åren eller hade problem med att bli
gravida men ännu ej genomgått fertilitetsbehandling.


Undersökningen genomfördes i Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland, men Lina
Ullerstam, ordförande i Barnlängtan, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa, ser klara
paralleller till svenska förhållanden.


– Vi ser samma mönster i Sverige. Väldigt många vet inte hur dramatiskt fertiliteten går ner
efter 30-årsåldern. Samtidigt tror många kvinnor att sjukvården alltid kan hjälpa till om det
skulle vara problem. Men även om vi har en fantastisk sjukvård i Sverige krävs det ju att
kvinnan har några ägg kvar att behandla, säger Lina Ullerstam.


Andra intressanta resultat som framkom av undersökningen var bland andra att många
kvinnor som ännu ej genomgått behandling drog sig för att starta en behandling av oro
för behandlingen som av många upplevs som besvärlig. Fertilitetsbehandling inkluderar
oftast en serie dagliga injektioner, och nästan fyra av tio kvinnor (39 procent) som inte
fertilitetsbehandlats uppgav att de skulle överväga att påbörja behandling tidigare om de
visste att det fanns behandlingsalternativ som krävde färre injektioner.


– Det känns oroande och inte bra om det är så att många kvinnor drar sig för att söka
vård av rädsla för själva behandlingen, säger Lina Ullerstam, ordförande för föreningen
Barnlängtan.


MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad
för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet
Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner
samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.
MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför
läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden:
kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer,
dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se