Skip to main content

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2015 10:50 CEST

Idag lanseras Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa? Du kommer till bloggen via länk på www.msd.se eller genom att gå direkt till www.innovationsverige.se där du också kan anmäla dig till nyhetsbrevet.

MSD har valt att stödja bloggen eftersom vi delar Mats Ögren Wangers syn på vikten av ett fungerande innovationsklimat. Det blir en blogg där intressanta personer berättar om utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa ett mer innovativt Sverige. Syftet med bloggen är att inspirera till diskussion om innovationsfrågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life Science sektorn. Det är en blogg där det ska vara högt i tak och det är självklart att alla röster ska ha möjlighet att göra sig hörda, också om de är kritiska till läkemedelsföretag som MSD. Det är därför Mats Ögren Wanger som redaktör som avgör vilka inlägg som publiceras.  Vår enda begränsning är att det inte är ett forum där enskilda produkter diskuteras, varken våra egna eller andras.

-  Innovation handlar om att hitta nya lösningar och se till att de kommer till användning. Innovation handlar lika mycket om innovativa affärslösningar som om nya produkter och tjänster, säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så blir det även i år och det är mycket möjligt att det blir flera bidrag därifrån i bloggen.

Vi hoppas att du vill vara med och ge din syn genom att kommentera inläggen.  Du kan också tipsa om intressanta personer som du skulle vilja höra. Då kan du mejla till redaktören på innovationsverige@gmail.com.

För ytterligare information kontakta
Ulf Janzon
Policy & Communications Director, MSD
ulf.janzon@merck,com
0703-550852

Mats Ögren Wanger
Redaktör
innovationsverige@gmail.com

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Bifogade filer

PDF-dokument