Skip to main content

Merck/MSD startar ny fas II/III-studie av BACE-hämmaren MK-8931 för behandling av Alzheimers sjukdom

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 09:02 CET

EPOCH-studien ska utvärdera effekt och säkerhet av MK-8931 jämfört med placebo hos patienter med lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. MK-8931 tas peroralt och är en BACE-hämmare, vilket innebär att den hämmar BACE, ett enzym som klyver amyloid-prekursorprotein till β-amyloid. MK-8931 är den första BACE-hämmaren som har nått till denna fas av klinisk forskning.

EPOCH är en global multicenterstudie som är designad för att inledningsvis utvärdera säkerheten för MK-8931 i en grupp på 200 patienter som förberedelse för en större fas III-studie.

− Merck/MSD ser som sin uppgift att fördjupa förståelsen av Alzheimers sjukdom och utveckla bättre behandlingar, säger Darryle D. Schoepp, Ph.D., senior vice president och chef för enheten för neurovetenskap och oftalmologi vid Merck Research Laboratories.

− På grund av den försämrade livskvalitet och de ekonomiska konsekvenser som Alzheimers sjukdom innebär finns det ett akut behov av innovativ forskning, och vi måste skynda på forskningen inom området så långt det är möjligt. Denna nya studie är ett viktigt steg i vår övergripande strategi för att klarlägga hur stor potential verkningsmekanismen för BACE-hämmare och vår ledande substans MK-8931 har i olika stadier av Alzheimers sjukdom.

Om EPOCH-studien
EPOCH är en 78 veckor lång, randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind klinisk parallellgruppsprövning i fas II/III för att utvärdera effekt och säkerhet jämfört med placebo av tre olika perorala doseringar av MK-8931 (12, 40 eller 60 mg) som administreras dagligen. Totalt ska upp till 1 700 patienter rekryteras till kohorten för huvudstudien i fas III. Studiens primära effektmått är förändringen från baslinjen av poängen på ADAS-Cog-skalan (Alzheimer's Disease Assessment Scale Cognitive Subscale) och förändringen från baslinjen av poängen på ADCS-ADL-skalan (Alzheimer's Disease Cooperative Study – Activities of Daily Living).

Mer information om EPOCH-studien finns på www.ADstudyinfo.com

Om BACE-hämning och MK-8931
Enligt amyloidhypotesen är det bildning av amyloidpeptider som leder till deposition av amyloida plack i hjärnan som är den underliggande orsaken till Alzheimers sjukdom. Man tror att BACE är ett nyckelenzym vid produktionen av amyloid β-peptid. Data tyder på att hämning av BACE minskar produktionen av amyloid β-peptid och därför kan minska bildningen av amyloida plack och därmed påverka sjukdomsförloppet.

Tidigare i år presenterade Mercks forskare data från en fas I-studie med flera olika doser som visade att MK-8931 kan reducera β-amyloid med över 90 procent i cerebrospinalvätskan hos friska frivilliga utan dosbegränsande biverkningar.

Merck arbetar med flera innovativa verkningsmekanismer för läkemedel mot Alzheimers sjukdom, bland annat läkemedelskandidater som kan påverka sjukdomsförloppet och förbättra kontrollen av sjukdomens symtom. Mercks största satsning är på den ledande BACE-hämmaren, MK-8931. Merck utvecklar även andra BACE-hämmarkandidater.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tryggve Ljung
Medicinsk direktör, MSD
Mobil: 070-545 28 66
E-post: tryggve.ljung@merck.com

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige