Skip to main content

MSD flyttar till Hagastaden

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 09:58 CET

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

På invigningen kommer visionen för detta nya nav för forskning och utveckling inom Life Science att diskuteras. Fokus för diskussionen kommer att ligga på patientsäkerhet och samarbete.

-MSD tror på Sverige och vill utveckla sitt samarbete här. Det medicinska klustret i Hagastaden är en världsunik satsning. Vi är övertygade om att finns förutsättningar för att utveckla en mer skräddarsydd vård. Närhet till akademi och hälso- och sjukvård är helt nödvändigt för MSDs utvecklingsarbete, säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

-För att lyckas krävs ett tydligt fokus på den enskilde patienten, bättre IT-stöd i vården, nära samarbete mellan företag och vård, och inte minst en högkvalitativ akademisk utvärdering av vårdresultat och medicinska insatser, säger Jacob Tellgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Tellgren, VD MSD Sverige, tel: 070-355 08 11, e-post: jacob.tellgren@merck.com

Ulf Janzon, chef för policy och kommunikation MSD Sverige, tel: 070-355 08 52, e-post: ulf.janzon@merck.com

Program för invigningen

Invigningen äger rum den 25 mars klockan 15, i MSDs lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm. Lennart Ekdal är moderator. Anmälan om att delta görs till karin.ahnstrom@merck.com

15:00 Varför valde MSD att flytta till Hagastaden?

Jacob Tellgren, VD MSD Sverige AB

15:15 Debatt: Hur säkerställer vi ett tydligt patientperspektiv i innovationspolitiken när vård, akademi och näringsliv samarbetar?

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP) i Stockholms läns landsting (SLL).

Anders Lönnberg, ordförande Storstockholms diabetesförening och ledamot (S) i landstingsfullmäktige i SLL

16:00 Diskussion: Min vision för Stockholm Life i Hagastaden

Alexander von Gabain, vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet på Karolinska Institutet

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting

Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Ylva Williams, vd Stockholm Science City

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP) i Stockholms läns landsting

Anders Lönnberg, ordförande Storstockholms

Diabetesförening och ledamot landstingsfullmäktige (S) i Stockholms läns landsting

Jacob Tellgren, vd MSD Sverige AB

17:00 Officiell invigning av MSD Sveriges nya lokaler

Robert Gilchrist, Deputy Chief of Mission, United States Embassy Sweden

Søren Bo Christiansen, President, MSD Europe & Canada

17:30 Rundvandring i de nya lokalerna

Om MSD

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.