Skip to main content

MSD fortsätter att bidra till moderna preventivmedel för kvinnor i låginkomstländer

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 09:01 CET

Sedan 2013 har MSD, känt som Merck & Co., Inc. i USA och Kanada, samarbetat med Sida och flera andra aktörer för att göra moderna preventivmedelsimplantat tillgängliga för kvinnor i några av världens fattigaste länder. Nu har MSD beslutat att fortsätta erbjuda preventivmedel till kraftigt reducerade priser även efter den första samarbetsperioden.

Miljontals kvinnor i låginkomstländer saknar fortfarande tillgång till moderna preventivmedel. Det finns många globala initiativ för att fler kvinnor världen över ska ha tillgång till familjeplanering, information och flera alternativa preventivmedel. Som en del i detta globala arbete har flera organisationer och privata aktörer samarbetat i Implant Access Program (IAP) för att öka tillgängligheten till preventivmedelsimplantat för kvinnor i världens fattigaste länder. Sedan programmet startade 2013 har stora framsteg gjorts.

Med stöd av många samarbetande parter har MSD inom ramen för IAP under 2015 nått ut med preventivmedel till kvinnor i bland annat Jemen, Bangladesh, Etiopien, Somalia, Myanmar, Honduras och Demokratiska Republiken Kongo.

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet

MSD:s tioåriga globala donationsprogram MSD for Mothers Global Giving Program har avsatt 500 miljoner dollar för att stödja kampen mot mödradödlighet. Programmet startades 2011 och är idag aktivt i mer 20 länder världen över. Läs mer om MSD for Mothers

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Wahren
Kommunikationschef
MSD
070-775 21 12

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument