Skip to main content

MSD inleder samarbete med GSK för att utvärdera ny kombinationsbehandling vid avancerad njurcancer

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 15:44 CET

Samarbetet gäller en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med avancerad njurcancer med en kombination av PD-1 hämmaren, immunterapin MK-3475 från MSD och den orala kinashämmare, pazopanib från GSK.

Studien är designad för att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling med kombinationen.

-  Denna typ av samarbeten är mycket viktiga för MSDs strategi i att utvärdera potentialen för MK-3475 för behandling av cancer, säger Iain Dukes, senior vice president, Licensing and External Scientific Affairs, Merck Research Laboratories. Vi ser fram emot att initiera fler samarbeten för att utvärdera MK-3475 i kombination med andra cancerbehandlingar inom ett flertal olika tumörtyper framöver.

PD-1 hämmaren MK-3475 är en läkemedelskandidat under utveckling som studerats på flera olika tumörformer bland annat malignt melanom och icke-småcellig lungcancer. Pazopanib är ett godkänt läkemedel i bland annat EU och USA som marknadsförs av GSK under namnet Votrient®.

För ytterligare information om studien vänligen se: http://www.mercknewsroom.com/news-release/research-and-development-news/merck-collaborates-glaxosmithkline-evaluate-novel-combina

Om MK-3475Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Forskningsläkemedlet MK-3475 är ett mycket selektivt immunläkemedel riktat mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2). Genom att blockera PD-1 gör MK-3475 det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. MK-3475 studeras för närvarande i åtta kliniska prövningar som beräknas rekrytera över 3 000 patienter med olika former av cancer, däribland: blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Ytterligare prövningar av både monoterapi och kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar planeras. MK-3475 är klassificerat som ”Break through therapy” av Amerikanska FDA.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Carlsson, Informationschef/Public Affairs Manager, MSD 
Mobil: +46 (0)73 342 27 42
E-post: niclas.carlsson@merck.com


MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 200 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.