Skip to main content

MSD och Pfizer i samarbete om ny behandling för typ 2-diabetes

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2013 09:00 CEST

Ertugliflozin är en ny så kallad SGLT2-hämmare. Substansen blockerar återupptaget av glukos i njurarna, vilket resulterar i sänkt blodsocker. Ertugliflozin har forskats fram av Pfizer och fas 2-studier har visat lovande resultat. Förhoppningen är att denna behandling ska bli ett bra komplement till nuvarande behandlingar för typ 2-diabetes. Ännu återstår dock att testa substansen i fas 3-studier, som startar senare i år.

Samarbetet gäller klinisk utveckling och marknadsföring av substansen ertugliflozin och ertugliflozin i fast dos-kombination med metformin och sitagliptin. Samarbetet är världsomspännande med undantag för Japan.

-  MSD är sedan tidigare engagerade inom hjärta/kärl- och diabetesområdet. Alla patienter är olika och har också olika behov när det gäller behandling. Det behövs därför fler alternativ för att så många som möjligt med typ 2-diabetes ska kunna få en behandling som passar för just honom eller henne. Vi är mycket glada över att tillsammans med Pfizer få möjlighet att utveckla ertugliflozin, säger Tryggve Ljung, Medicinsk Direktör, MSD.

Cirka 325 000 svenskar beräknas ha diagnostiserad typ 2-diabetes.

-  Diabetes är ett stort och växande folkhälsoproblem där både god livsstil och god behandling spelar oerhört viktig roll för att undvika allvarliga komplikationer och stora samhällskostnader. Det känns spännande att vara delaktig i att forska fram en ny innovativ behandlingsmetod inom ett område som berör så många människor. Att få möjligheten att samarbeta med MSD som har stor erfarenhet och kompetens inom diabetes är glädjande och tillsammans kompletterar vi varandra vilket ökar sannolikheten att denna innovativa substans kommer att kunna erbjudas till patienter om några år, säger Malin Parkler, affärsområdes chef på Pfizer.

MSD kommer att fortsätta att ha rättigheterna till företagets nuvarande produkter innehållande sitagliptin, DPP-4 hämmarna Januvia (sitagliptin) och Janumet (metformin och sitagliptin).

Om typ 2-diabetes och SGLT2

Typ 2-diabetes uppstår när insulinproduktionen blir försämrad och dessutom är då ofta kroppens celler också mer okänsliga för det insulin som finns. Resultatet blir att både sockerupptaget i cellerna och leverns omsättning av socker störs och blodsockret stiger. Det höga blodsockret skadar på sikt olika organ och kan ge upphov till följdsjukdomar som njursjukdom, hjärt-kärlsjukdom, blindhet och nervskada som kan leda till fotsår eller amputation.

SGLT2 (Sodium Glucose cotransporter) är ett transportprotein för natrium och glukos i njurarna och genom att hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen och blodsockret sänks. Verkningsmekanismen är således helt annorlunda jämfört med den för exempelvis DPP-4 hämmare som hämmar nedbrytningen av tarmhormon och därigenom bland annat stimulerar frisättning av insulin från bukspottkörteln.

 

För mer information kontakta:

Niclas Carlsson, Informationschef/Public Affairs Manager, MSD.
Mobil: 0733-42 27 42. E-post: niclas.carlsson@merck.com

Tryggve Ljung, Medicinsk direktör, MSD.
Mobil: 070-545 28 66. E-post: tryggve.ljung@merck.com

Annelie Barkelund, informationsansvarig, Pfizer.
Tel: 08-550 529 75.