Skip to main content

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2012 16:30 CET

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania genom bidrag för att förbättra mödrahälsovården och utbilda barnmorskor. Det svenska bolaget inom MSD, känt som Merck i USA och Kanada, meddelade idag att MSD har fattat beslut om ett nytt bidrag för att fortsätta förbättra mödrahälsan i Tanzania. Bidraget ingår i MSD for Mothers Global Giving Program, som delar ut bidrag i närmare 20 länder världen över.

Bidraget går till World Lung Foundations Maternal Health Project och Professor Staffan Bergström på Karolinska Institutet, avdelningen för Global Hälsa för att fortsätta kampen mot mödradödlighet i Tanzania. Professor Bergström är redan idag känd över hela världen för sitt arbete att inrätta förlossningskliniker, utbilda barnmorskor och hälsovårdspersonal över hela Tanzania, även i otillgängliga områden, genom e-learning och avancerade telekomlösningar, som bland annat svenska företag bidrar med.  Ambitionen är i linje med FN:s millenniemål nr 5 att sänka mödradödligheten med 75 procent från 1990 till 2015 och att alla mödrar ska ha tillgång till mödrahälsovård år 2015.

Det totala bidraget från MSD globalt är på 488 500 USD över 3 år varav MSD Sverige bidrar med 48 850 USD.

-Jag är mycket glad för detta bidrag från MSD. Mödradödligheten i Tanzania är 100 gånger högre än i Sverige, sjukvårdsresurserna koncentrerade till några få större städer och avstånden enorma. Det innebär att många kvinnor som drabbas av graviditets- och förlossningskomplikationer aldrig hinner komma till ett sjukhus, de dör på vägen. Med det här bidraget kan vi fortsätta att utveckla våra förlossningskliniker, distansutbildningen av personal, producera instruktionsfilmer för e-learning och utveckla telekombaserat beslutsstöd vid akuta situationer på förlossningsklinikerna. Till exempel utbildar vi icke läkarutbildad sjukvårdspersonal att kunna utföra kirurgiska och livräddande ingrepp vid förlossningskomplikationer på dessa förlossningskliniker.

Uppskattningsvis kommer drygt sex miljoner kvinnor och deras nyfödda barn att dö på grund av komplikationer i samband med graviditet och barnafödsel under det kommande decenniet. De flesta av dessa dödsfall kan förhindras. En kvinnas död innebär stora svårigheter för hennes familj och samhället. Barnet dör troligen före två års ålder och sannolikheten ökar för att familjens övriga barn kommer att avbryta sin skolgång, få sämre hälsa och dö i förtid.

MSD for Mothers är ett initiativ som löper på 10 år till en kostnad av en halv miljard dollar och som syftar till att skapa en värld där ingen kvinna behöver dö på grund av komplikationer till graviditet och barnafödsel. MSD for Mothers drar nytta av företagets erfarenheter av att utveckla innovativa, livräddande läkemedel och vacciner, och utnyttjar dess expertis inom forskning och företagsamhet till att minska mödradödligheten världen över.

-När en kvinna dör på grund av komplikationer i samband med graviditet eller barnafödsel är det en av världens äldsta och mest förebyggbara hälsotragedier, säger Mike Nally, VD för MSD Sverige.

 -Vi är mycket glada att kunna stödja Professor Staffan Bergström och hans kamp mot mödradödlighet med det här programmet som kommer att bidra till att förbättra mödravården i Tanzania med målet att rädda kvinnoliv, säger Mike Nally, VD för MSD Sverige.

MSD for Mothers Global Giving Program kommer att inriktas på att hjälpa länder att minska mödradödligheten och förbättra mödrars hälsa med siktet inställt på att stödja FN:s millenniemål (MDG) nr 5, som innebär att mödradödligheten ska ha sänkts med 75 % från 1990 till 2015 och att alla mödrar ska ha tillgång till mödrahälsovård år 2015.

Mer information finns på www.MSDforMothers.com.

För mer information var vänlig kontakta:

Mike Nally, VD, MSD Sverige, tel direkt: 08-578 136 66, växel: 08-578 135 00

Ulf Janzon, Policy & Communications, tel direkt: 08-578 136 73, mobil: 0703 55 08 52

Om MSD

MSD är idag ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att förbättra människors hälsa världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner och biologiska läkemedel samt veterinärmedicinska läkemedel. Företaget bedriver verksamhet och samarbetar med kunder i fler än 140 länder för att leverera innovativa hälsolösningar. Vårt engagemang i att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård speglas i våra långtgående strategier, program och partnerskap. Läs mer på www.MSD.com och följ oss på Twitter, Facebook och YouTube.

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument