Skip to main content

Nu finns MSD Sverige på Twitter

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 08:00 CEST

Som ett av de första läkemedelsföretagen i Sverige har MSD startat ett twitterkonto. MSD vill på så sätt komplettera sin kommunikation med ytterligare en kanal för att förbättra dialogen med organisationer och personer med intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

– Vägarna att kommunicera förändras. Som ett modernt hälso- och sjukvårdsföretag måste vi finnas där de samhällsfrågor som vi berörs av diskuteras. Vi ser att Twitter har utvecklats till en viktig arena i hälso- och sjukvårdsdebatten och det är därför naturligt att vi som vill vara en aktiv aktör finns med på Twitter, säger Ulf Janzon, Policy and Communications Director för MSD i Sverige.

Primärt är twitterkontot för MSD - @MSDSverige - tänkt att användas för att diskutera företagets olika engagemang inför och under sommarens politikervecka i Almedalen, där MSD i samarbete med andra organisationer arrangerar seminarier och mötesplatser inom flera sjukvårdspolitiska områden.

Företag som marknadsför läkemedel har många juridiska och etiska hänsyn att ta i sin kommunikation, då marknadsföring av receptbelagda läkemedel mot allmänheten är förbjuden. På Twitter kommer ingen som helst diskussion kring specifika läkemedel att föras.

– Vårt twitterkonto ska fungera som en plattform för diskussion kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Sverige står inför ett vägskäl – ska vi satsa på fortsatt utveckling och förbättring av vården eller ska vi vara nöjda och istället satsa på att försöka behålla det vi har? Fakta behöver belysas i debatten och åsikter brytas mot varandra. Vi vill öppna ett fönster för dialog mot andra med ett intresse för att diskutera framtiden för svensk hälso- och sjukvård, avslutar Ulf Janzon.

MSD på Twitter – fakta
Twitter är ingen kanal där MSD kommunicerar kring egna läkemedel eller läkemedel från andra företag, eftersom MSD enligt regler för läkemedelsinformation inte får kommunicera om receptbelagda läkemedel till allmänheten. Det är inte heller någon kanal för att rapportera eventuella biverkningar, eftersom MSD inte kan diskutera receptbelagda läkemedel på kanaler som är öppna för allmänheten.

Frågor om läkemedel eller rapportering om biverkningar hänvisas till: medicinskinformation@merck.com

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige