Skip to main content

Nu redovisar vi våra ersättningar till vården öppet

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 10:30 CEST

I dag offentliggör MSD och andra företag i vår bransch information om ersättningar som gått ut till hälso- och sjukvården under 2015. Detta är ett frivilligt initiativ som branschen tagit för att öka förståelsen för och transparensen i de livsviktiga samarbeten vi har med vård och akademi.

Företagens öppna redovisning av 2015 års ersättningar till hälso- och sjukvården finns på läkemedelsindustriföreningens webbplats lif.se.

– Det är genom transparenta samarbeten med akademin och vården vi når de bästa resultaten för patienterna. Därför välkomnar vi denna nya praxis som förbättrar transparensen kring dessa viktiga samarbeten, säger Ulf Janzon, Policy & kommunikationsdirektör på MSD.

Transparenta samarbeten mellan industri, akademi och vård är ett viktigt steg för att på ett förtroendefullt sätt möta framtidens vårdutmaningar. Hälso- och sjukvårdspersonal och akademi bidrar med värdefull expertkunskap och sin erfarenhet som kliniker till läkemedelsföretagen. Den kunskapen gör att läkemedelsföretagen kan utveckla bättre behandlingar för patienter. Läkemedelsföretagen i sin tur bidrar med sin expertis om komplexa behandlingar som gör att läkare kan ge bättre behandling till patienter. På så sätt leder samarbete mellan industri, akademi och vård till bättre vård för patienter i Sverige.

En etisk uppförandekod för ökad transparens

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för läkemedelsindustrin, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att ersättningar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika.

Uppförandekoden har kommit till mot bakgrund av de ökande förväntningarna från omvärlden att samspelet mellan företag och samhälle är transparent. I Europa sker redan liknande rapportering i länder som Danmark, Frankrike, Portugal, Slovakien, Nederländerna och Storbritannien. Utanför Europa även i t.ex. Japan och USA.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Wahren

Policy & Kommunikationschef

MSD

070 775 2112

Jenny.wahren@merck.com

I 125 år har MSDvarit ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Bifogade filer

PDF-dokument