Skip to main content

Ny diabetestablett nu tillgänglig för svenska patienter

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2007 14:11 CEST

Mindre än två månader efter EU-godkännandet har Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutat att den nya tablettbehandlingen mot typ 2-diabetes ska omfattas av förmånssystemet. Läkemedlet heter JANUVIA och är det första i sitt slag, en så kallad DPP - 4 hämmare som förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret.

- Det är mycket positivt att LFN fattat ett snabbt beslut. Det behövs verkligen fler behandlingsalternativ för typ 2-diabetiker. För de patienter där kost, motion och metformin-tabletter inte ger tillräckligt god blodsockersänkande effekt är JANUVIA ett mycket välkommet tillskott med få biverkningar, säger Ulf Smith, professor på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- En viktig fördel med den nya tabletten är att man får en god sänkning av blodsockret samtidigt som risken för insulinkänning är liten, fortsätter han.

Genom sin speciella verkningsmekanism sänker JANUVIA effektivt blodsockret, men endast när det behövs, det vill säga när det är för högt. Risken för blodsockerfall blir därmed liten. Till skillnad från många andra läkemedel vid typ 2-diabetes ger den nya tabletten inte någon viktökning .

- De villkor om uppföljning som finns i beslutet innebär att det viktiga arbetet med att dokumentera Januvia fortsätter. Vi kommer att studera riskminskningen för blodsockerfall jämfört med annan tablettbehandling av typ 2-diabetes, och i vilken utsträckning Januvia kan skjuta upp behandling med insulin, säger Anders Bröijersén, medicinsk rådgivare på MSD.

Om JANUVIA

Ny naturlig verkningsmekanism
Trots den läkemedelsbehandling som finns idag är det många personer med typ 2-diabetes som fortfarande har för höga sockervärden. DPP-4 hämmare fungerar på ett helt nytt sätt. Genom att påverka våra naturliga tarmhormoner, inkretiner, förstärker de kroppens eget kontrollsystem av blodsocker. Inkretiner spelar en avgörande roll i kroppens normala sätt att reglera blodsockret, dels genom att öka frisättningen av insulin, dels genom att bromsa bildandet av socker i levern så att sockerbalansen återställs. Hos typ 2-diabetiker är denna balans störd. Inkretinerna bryts ned av enzymet DPP-4 och genom att hämma just detta enzym gör JANUVIA så att nivåerna av inkretiner ökar. Resultatet blir att insulinfristättningen stimuleras, samtidigt som sockerproduktionen sänks. På så vis förstärker JANUVIA kroppens eget sätt att reglera sockerbalansen. Läkemedlet ger därmed en fysiologisk kontroll av blodsockret, det vill säga frisättningen av insulin anpassas efter kroppens behov på ett naturligt sätt.

Låg risk för blodsockerfall
En jämn och kontrollerad blodsockernivå är det man eftersträvar i all diabetesbehandling.
Studier visar att man med JANUVIA får en effektiv blodsockersänkning av HbA1c på upp till 1,7 procentenheter. HbA1c speglar sockernivåerna över de senaste veckorna. Störst var effekten för patienter med högst värden av HbA1c. Nytt med JANUVIA är att det sänker blodsockret enbart när det behövs, det vill säga när det är för högt. Är blodsockernivån redan normal sänks den alltså inte ytterligare vid behandling med JANUVIA och därför är risken för blodsockerfall (hypoglykemi) liten. Blodsockerfall är idag en av de främsta anledningarna till att patienterna inte når sina behandlingsmål. Förutom blodsockerfall är viktökning en vanlig biverkan med dagens behandlingar Eftersom övervikt är ett vanligt problem hos de flesta typ 2-diabetiker så motverkar denna biverkan möjligheterna att gå ner i vikt. Resultat från behandlingsstudier med JANUVIA visar att behandlingen inte ger någon viktökning för patienten.
JANUVIA ska användas då diet och motion i kombination med tabletter (metformin och/eller tiazolidion) inte gett tillfredsställande blodsockerkontroll. Tabletten tas en gång om dagen

Om typ 2-diabetes
I Sverige har ungefär 350.000 människor diabetes och de klart flesta har typ 2-diabetes. Vid denna typ av diabetes är insulinfrisättningen försämrad eller så är kroppens känslighet för insulin nedsatt vilket leder till att socker inte tas upp av vävnaderna lika bra. Diabetes skadar blodkärlen och ger ofta hjärt-kärlsjukdomar och andra allvarliga komplikationer på hälsan En annan anledning till för högt blodsocker i typ 2-diabetes kan också vara att levern producerar för mycket socker.

HbA1c speglar den genomsnittliga blodsockernivån hos typ 2-diabetiker under de senaste 8 -10 veckorna.