Skip to main content

Ny internationell undersökning av 1 300 patienter med typ 2-diabetes: Var tredje patient berättar inte om hypoglykemier – tror att blodsockerfallen är något de måste leva med

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 07:55 CET

Var tredje patient med typ 2-diabetes pratar inte med sin läkare om så kallade hypoglykemier, ett tillstånd med alltför låga blodsockervärden.

Två tredjedelar av drygt 1 300 tillfrågade patienter med typ 2-diabetes, var dessutom omedvetna om att hypoglykemier kan orsakas av vissa diabetesläkemedel – insulin och SU.

 Detta framgår av en internationell studie, The Exploring Hypoglycaemia Survey, från Kantar Health som gjorts på uppdrag av MSD.

 Trots att hypoglykemier kan vara obehagliga, försämra livskvaliteten och i extrema fall leda till koma, berättar patienterna inte alltid för sin läkare om sådana kraftiga blodsockerfall. Så många som 80 % av de tillfrågade läkarna i Europa, trodde inte att patienterna berättade allt för dem. Orsaken kan vara att patienterna helt enkelt inte tror att det går att göra något åt problemen.

 – Jag är tyvärr inte förvånad över resultatet, så här uppfattar jag att det är. Patienterna tror att blodsockerfallen är något de måste leva med, och ofta kan de hävas på 10-15 minuter genom att patienter äter något som höjer blodsockret snabbt. Men efterverkningarna av ett blodsockerfall kan sitta i flera timmar efteråt och försämra förmågan att klara sitt arbete eller genomföra en planerad aktivitet. Det är viktigt att patienterna berättar om problemen, ibland kan de förvärras av vissa insuliner eller SU-preparat, som är vanliga läkemedel vid diabetes, och patienten kanske kan må bättre med en annan behandling, säger docent Michael Alvarsson, överläkare vid kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Fakta hypoglykemi
Hypo betyder under, för lite. När det finns för lite socker i blodet kallas det för hypoglykemi, eller insulinkänning. Vad som anses för lågt bedömer läkaren utifrån varje persons förutsättningar, men att ligga under 4 mmol/l brukar anses för lågt.

Glukos (socker) är det bränsle som hjärnan behöver för att fungera normalt. När det inte kommer tillräckligt med glukos via blodet så påverkas hjärnfunktionen och förmågan att tänka klart och reagera snabbt blir sämre. I riktigt allvarliga fall kan man förlora medvetandet och falla i koma. Symtom på hypoglykemi för en person med diabetes kan vara svettningar, hunger, ångest, hjärtklappning, darrningar och beteendeförändringar.

Fakta om undersökningen
”Exploring Hypoglykemi” har utförts av Kantar Hälsa på uppdrag av MSD. Syftet har varit att bättre förstå kunskap, beteende och kommunikation kring hypoglykemi. Totalt har 675 intervjuer gjorts bland läkare specialiserade på diabetes, allmänläkare, specialister inom internmedicin, endokrinologer och kardiologer och 1 354 personer som behandlas för typ 2-diabetes. Undersökningen har genomförts i 11 länder.

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet  Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi  marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se