Skip to main content

Ny möjlighet för patienter med nagelpsoriasis

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2007 09:20 CEST

Läkemedlet Remicade har fått ett EU-godkännande för behandling av nagelpsoriasis.
– Att hitta en fungerande behandling för den här patientgruppen kan innebära en stor lättnad för många. Psoriasis är en kronisk sjukdom som hindrar de drabbade att leva fullt ut och nagelpsoriasis har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Tidigare har det funnits begränsade möjligheter att hjälpa dessa patienter, säger professor Mona Ståhle, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom. I Sverige lider cirka 250 000 personer av sjukdomen i någon av dess fem former. Den vanligaste är plackpsoriasis som svarar för mer än 80 procent av alla fall. Plackpsoriasis karakteriseras av välav­gränsade, upphöjda, rodnade hudförändringar med en fjällig, silvrig yta, som ofta uppträder på armbågar, knän, i hårbotten och på naglar.

– Psoriasis är mycket synligt och svårt att dölja för patienten. Det hindrar ofta människor från att delta i sociala aktiviteter och kan ge försämrad självkänsla och i värsta fall isolera dem. Det är viktigt att patienterna får en effektiv behandling för att på så sätt kunna få en förbättrad livskvalitet, säger Mona Ståhle och välkomnar dokumentation som lyfter utvärdering av psoriasispatienternas livskvalitet.

Dokumentationen som bland annat bygger på den så kallade Express-studien gör nu att EU godkänner att inkludera livskvalitet och effekt på nagelpsoriasis i produktbeskrivningen. Förbättring av nagelpsoriasis mättes genom NAPSI (nail psoriasis severity index). Den förbättrade livskvaliteten mättes utifrån DLQI-skalan (dermatology life quality index) som går från 0 (bästa värde) till 30 (sämsta tänkbara livskvalitet). Psoriasis anses som svår vid värden högre än 10. Ett minskat värde på 5 eller mer anses vara kliniskt meningsfullt. De patienter som fick Remicade hade ett minskat medianvärde på 9. Så många som 60 procent av patienterna i studien upplevde att psoriasis hade en stor eller mycket stor inverkan på deras livskvalitet. Det innebär ett DLQI- värde mellan 11 och 30. Efter 24 veckors behandling med Remicade upplevde två tredjedelar (66 procent) av patienterna att deras psoriasis inte längre hade någon inverkan på deras livskvalitet, vilket innebär ett DLQI-värde på 0 eller 1.

Om Remicade
Remicade är en monoklonal antikropp som tillhör gruppen biologiska läkemedel. Remicade är godkänt inom EU för behandling av vuxna som lider av Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis. Dessutom är det godkänt för behandling av barn som lider av Crohns sjukdom. Remicade är den enda TNF-hämmare som har dessa samtliga indikationsområden och om vilken man i produktresumén kan ta del av effekten vid nagelpsoriasis och effekten på livskvaliteten.