Skip to main content

Ny studie visar: Barn med ansträngningsutlöst astma kan få ett bättre astmaskydd vid tilläggsbehandling med SINGULAIR

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2010 08:00 CEST

En ny studie visar att tilläggsbehandling en gång dagligen med SINGULAIR® (montelukast) ger ett bättre skydd mot ansträngningsutlöst astma än tilläggsbehandling med salmeterol (en långtidsverkande β-agonist), hos barn i åldern 6-14 år. Dessutom återhämtade sig de barn som fick SINGULAIR snabbare efter fysisk ansträngning och svarade bättre vid behandling med korttidsverkande β-agonist (salbutamol).

Resultaten från studien publiceras i det nyutkomna juninumret av Annals of Allergy, Asthma & Immunology och bekräftar resultaten från tidigare studier med ansträngningstest på barn och vuxna, där det har påvisats att SINGULAIR ger bra skydd vid ansträngningsutlöst astma1.

– Ansträngning är ofta det som utlöser astma hos barn. Upp till 80 procent av barn med astma lider av ansträngningsutlöst astma2, säger Petter Olsson, medicinsk rådgivare på MSD Sverige. Detta kan leda till att barnen undviker fysisk aktivitet och blir inaktiva. Resultaten från den här studien visar att SINGULAIR är ett utmärkt alternativ som tilläggsbehandling för dessa barn.

I denna studie visade sig SINGULAIR vara effektivare än salmeterol med avseende på alla studiens effektvariabler. Den primära effektvariabeln var skydd mot nedsatt lungfunktion efter fysisk ansträngning och SINGULAIR visade på signifikant bättre effekt än salmeterol. För patienterna innebär detta att de får en lättare andning under och/eller efter fysisk ansträngning.

Studiedesign

Denna randomiserade, kontrollerade, dubbelblinda multicenterstudie sponsrades av Merck, Sharpe & Dohme (MSD) Inc. Både pojkar och flickor mellan 6 och 14 års ålder med minst ett års klinisk anamnes på astma deltog. För att få medverka i studien krävdes påvisad nedsatt lungfunktion efter standardiserat ansträngningstest (springa på ett löpband i minst 6 minuter) med pågående behandling med inhalationssteroiden flutikason 100 μg två gånger dagligen.

Studien genomfördes mellan december 2005 och november 2008 vid 30 studiecentra i Europa, Asien, Mexiko och Sydamerika. Av 154 randomiserade patienter slutförde 145 studien.

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet  Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi  marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se