Skip to main content

Nya data inom immunonkologi i fokus på ASCO 2014

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 09:14 CEST

MSD kommer under ASCO 2014 att presentera data för den immunonkologiska läkemedelskandidaten, PD-1-hämmaren, MK-3475 vid behandling av tre olika tumörtyper; malignt melanom, icke småcellig lungcancer och huvud- och halscancer. MK-3475 prövas just nu inom FDAs ”Accelerated Approval Program” för malignt melanom.

Under ASCO 2014 presenteras:

-  En ”Late-breaker” presentation av långtidsdata för MK-3475 vid avancerat malignt melanom (dessa data är inkluderade i ASCOs eget pressprogram).

-  Sex muntliga presentationer av data avseende MK-3475 i monoterapi vid behandling av de tre olika tumörformerna.

-  En första presentation av resultat vid behandling med MK-3475 som initial behandling av patienter med avancerad icke småcellig lungcancer.

-  Första resultaten vid behandling med MK-3475 vid återkommande/metastaserande huvud- och halscancer.

ASCO (50th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology) pågår från 30 maj till 3 juni 2014 i Chicago.

För detaljerad information om vad som kommer presenteras och tider vänligen se:

Merck’s Investigational Anti-PD1 Antibody, MK-3475, Active in Three Different Tumor Types: New Data to be Presented at the 2014 ASCO Annual Meeting

Om MK-3475

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. MK-3475 är ett läkemedel under utveckling. Det är en mycket selektiv substans riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).

Genom att blockera PD-1 gör MK-3475 det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

MK-3475 studeras för närvarande i flera kliniska prövningar som beräknas rekrytera över 3 000 patienter med olika former av cancer, däribland: malignt melanom, blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Ytterligare prövningar av både monoterapi och kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar planeras.

Prövas inom FDAs ”Accelerated Aproval Program”

MK-3475 är klassificerad som ”Break Through Therapy” av amerikanska FDA. MK-3475 prövas inom FDAs ”Accelerated Approval Program” vilket innebär att prövningsförfarandet genomförs snabbare än normalt. Besked väntas om godkännande eller ej senast den 28e oktober 2014 enligt detta förfarande (PDUFA date). MK-3475 kan därmed bli det första immunonkologiska läkemedlet i klassen PD-1-hämmare som godkänns.

Ansökan om marknadsgodkännande i Europa förväntas lämnas in till Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA under 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Carlsson, Informationschef/Public Affairs Manager, MSD 
Mobil: +46 8 578 136 49
E-post: niclas.carlsson@merck.com

 

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 200 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.