Skip to main content

Nytt stipendium till elegant forskning om psoriasis uppkomst

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2010 09:15 CEST

Liv Eidsmo, forskarassistent vid Karolinska Institutet, har utsetts till mottagare av det nyinstiftade Psoriasisstipendiet. Stipendiet om 100 000 kronor, det största i Sverige inom dermatologi, får hon för sin forskning kring mekanismer bakom uppkomsten av den svåra sjukdomen.

Stipendiet riktar sig till unga forskare som ännu inte disputerat, eller disputerat under de senaste fem åren. Forskningsprojekt som kan komma ifråga för stipendiet ska vara kliniskt relevanta projekt med fokus på psoriasis eller med syfte att öka förståelsen för uppkomsten av sjukdomen.

Beslutskommitténs motivering lyder: ”Liv Eidsmo får stipendiet för sitt forskningsprojekt som syftar till att studera hur T-celler lokaliserade i huden bidrar till uppkomsten av psoriasis, och genom eleganta experimentella system undersöka hur dessa celler påverkas av infektioner och systemisk behandling mot psoriasis”.

– Detta är naturligtvis fantastiskt roligt. I den fas min forskning befinner sig i kommer
stipendiepengarna verkligen väl till pass. Jag har nu bland annat möjlighet att få in den tekniska hjälp som forskande kliniker så väl behöver för att uppnå resultat av hög kvalitet, säger Liv Eidsmo.

Liv Eidsmo, 36 år, är medicine doktor och forskarassistent vid Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet. För närvarande varvar hon sin forskning med en halvtidstjänst som läkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Liv Eidsmo har, sin ungdom till trots, en gedigen internationell forskarbakgrund. Hon har bland annat verkat vid University of Melbourne samt arbetat i forskningsprojekt i Etiopien, Iran och USA.

– Det är ytterst glädjande för svenska dermatologer att det nu finns en möjlighet att söka ett så omfattande stipendium. Och det är extra roligt att Psoriasisstipendiet riktar sig just till unga forskare. Det innebär en stor stimulans och uppmuntran att det man gör faktiskt uppmärksammas och uppskattas, säger professor Magnus Bruze, ordförande i SSDV och en av medlemmarna i den beslutskommitté som utsett årets mottagare av Psoriasisstipendiet.

Psoriasisstipendiet är det största stipendiet i Sverige som riktar sig till dermatologiska forskare och det enda i landet med fokus på den allvarliga hudsjukdomen psoriasis.

Det årliga stipendiet om 100 000 kronor är instiftat av läkemedelsbolaget Schering-Plough, en del av MSD, i samarbete med Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV). Årets stipendium, det första i ordningen, delas ut den 27 maj i samband med SSDV:s årsmöte i Stockholm.

I beslutskommittén deltar utöver professor Magnus Bruze även Mona Ståhle, professor i dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet, Chris Anderson, adjungerad professor vid Hälsouniversitetet i Linköping samt en representant från MSD.