Skip to main content

Pembrolizumab innebar halverad progressionsrisk för patienter med ipilimumab-refraktärt malignt melanom

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2014 09:42 CET

Vid den internationella kongressen Society of Melanoma Research (SMR) i Zürich, Schweiz, presenterades för första gången resultaten från en planerad analys av den pivotala fas-2-studien KEYNOTE-002 den 17:e november 2014.

PD-1 hämmaren pembrolizumab visade en avsevärd förbättring av den primära endpointen progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med kemoterapi. Två olika doseringar av pembrolizumab jämfördes med kemoterapi för behandling av patienter med ipilimumab-refraktärt avancerat malignt melanom.

Vid sex månader var PFS (RECIST 1.1, oberoende central utvärdering):

 • 34 % för de patienter som fått pembrolizumab 2 mg/kg var tredje vecka
 • (95 % KI, 27-41) (n=180)

 • 38 % för de som fått pembrolizumab 10 mg/kg var tredje vecka
 • (95 % KI, 31-45) (n=181)

 • 16 % för de patienter som behandlats med kemoterapi
 • (95 % KI, 10-22) (n=179).

  Det innebär att risken för progress i sjukdomen halverades med pembrolizumab [Hazard Ratio (HR) 0,57 och 0,50 för 2 mg/kg respektive 10 mg/kg (P<0,0001 för båda jämförelser) (n=540)]. Uppföljningstiden var i median 10 månader vid interimsanalysen.

  Dessa resultat inklusive den planerade analysen av overall response rate (ORR), duration av respons, säkerhet och hälsorelaterad livskvalité (HRQoL) presenterades vid den internationella kongressen SMR av Dr. Antoni Ribas, professor i hematologi/onkologi och kirurgi samt chef för Tumor Immunology Program vid Jonsson Comprehensive Cancer Center, University of California, Los Angeles.

  “Dessa resultat visar att pembrolizumab gav en klart längre progressionsfri överlevnad jämfört med kemoterapi vid behandling av ipilimumab-refraktära patienter med avancerat malignt melanom” säger onkolog Maria Wolodarski, huvudprövare och specialistläkare på Karolinska Universitetsjukhuset i Stockholm.

  För ytterligare information hänvisar vi till den globala pressreleasen som du finner i sin helhet här.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Anna Åleskog
  Medicinsk rådgivare, MSD
  Telefon: 076-885 00 15
  E-post: anna.aleskog@merck.com

  Om PD-1

  Forskare har visat att flera typer av tumörer kan gömma sig genom att skapa ett “molekylärt kamouflage” som lurar kroppens immunsystem att tro att de är normala och därför låter dem växa okontrollerat. Interaktionen mellan ”strömbrytar”-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. Genom att utnyttja PD-1-vägen kan en tumörcell stoppa aktiveringen av T-celler och därmed blockera ett viktigt steg som sätter fart på immunsystemet.

  Om pembrolizumab

  Läkemedelskandidaten pembrolizumab är en antikroppsbehandling som stoppar aktiviteten hos immunsystemets ”strömbrytar”-protein PD-1 och därmed hämmar vissa cancerformers förmåga att undkomma kroppens immunsystem. Pembrolizumab studeras som behandling för flera cancerformer, däribland melanom och icke småcellig lungcancer. Mer information finns på http://clinicaltrials.gov.

  Om MSD

  MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

  Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

  MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

  MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

  MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

  Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

  MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

  MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

  Bifogade filer

  PDF-dokument