Skip to main content

Positiva resultat för det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab för behandling av ytterligare två cancerformer presenterades på ESMO 2014

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 17:02 CEST

Under ESMO 2014 (28 sep) presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd magsäckscancer. 31 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

Det positiva resultatet innebär att en fas II studie kommer att starta under första kvartalet 2015 (KEYNOTE-059)

För ytterligare information hänvisar vi till den globala pressreleasen som du finner i sin helhet här.

Under ESMO 2014 (29 sep) presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd blåscancer. 24 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

Det positiva resultatet innebär att en fas III studie kommer att starta i slutet av 2014.

För ytterligare information hänvisar vi till den globala pressreleasen som du finner i sin helhet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anna Åleskog, medicinsk chef MSD onkologi
Tel 076-885 00 15

Ulf Janzon, policy- och kommunikationschef MSD
070-355 08 52

Om pembrolizumab (MK-3475)

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en mycket selektiv substans riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Detta åstadkoms genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).  Genom att blockera PD-1 gör pembrolizumab det möjligt för kroppen att aktivera immun­systemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Pembrolizumab studeras för närvarande i flera kliniska prövningar och beräknas i slutet av 2014 studeras i mer än 24 studier med tillsammans över 6 000 patienter med 30 olika former av cancer, däribland: malignt melanom, blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Pembrolizumab studeras både i monoterapi och i kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar.


MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.  


Bifogade filer

PDF-dokument