Skip to main content

Pressmeddelande Reumatikerförbundet och MSD: Upp till sex års väntan på diagnos för patienter med svåra ryggsjukdomar – är det acceptabelt? Spännande debatt om de onda ryggarna i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2011 11:29 CEST

Reumatikerförbundet tillsammans med MSD arrangerade på torsdagen ett seminarium med titeln ”Arbetsför men sjukskriven – rygga inte för problemen”. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer debatterades frågan om vad som bör göras för de hundratusentals svenskar som lider av kroniska ryggsjukdomar.

I dag dröjer det upp till sex år för en patient med svår inflammatorisk ryggsjukdom att få rätt diagnos, och långt ifrån alla får tillgång till de mest effektiva behandlingarna.

– Jag är väldigt oroad över att det i dag tar så enormt lång tid att få en riktig diagnos och rätt behandling. De nya riktlinjerna är välkomna, men det gäller nu att se till att de också blir verklighet. Som det är i dag kommer våra medlemmar med allvarliga ryggsjukdomar inte igenom den första linjens sjukvård och får inte en diagnos och behandling i rätt tid, sade Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande.

Under modererande av TV4-profilen och journalisten Lennart Ekdal diskuterade representanter för alliansen, oppositionen, läkarkåren, Socialstyrelsen och Reumatikerförbundet vad samhället och vården behöver förbättra för dessa patienter.

– Väntetiderna har varit sjukvårdens akilleshäl. Det handlar inte bara om tid till läkarbesök och operationer, utan som vi sett i dag även om oacceptabelt lång tid tills du får din diagnos. De nationella riktlinjerna blir ett viktigt verktyg för förändring och förbättring, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet.

Den preliminära version av de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram för rörelseorganens sjukdomar kommer, om de antas och sedan följs av landstingen och sjukvården, att innebära flera förbättringar för patienter med kroniska inflammatoriska ryggsjukdomar. Sjukvården kommer att få tillgång till effektiva diagnosverktyg och fler patienter kommer även att få tillgång till de nya effektiva biologiska läkemedel som i dag finns att tillgå.

– De nationella riktlinjerna är viktiga. Det yttersta syftet är att de ska bidra till en mer jämlik vård. Riktlinjerna är genom sina prioriteringar bredare än specialistföreningarnas behandlingsrekommendationer och ska fungera som underlag när politiker och beslutsfattare planerar och beslutar om verksamheten, förklarade Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

Riktlinjerna kommer visserligen att innebära att mer pengar kommer att gå till dessa patientgrupper, men panelen var ändå rörande överens om att de besparingar som samhället skulle göra blir större, exempelvis genom att fler personer då kan undvika långvarig sjukskrivning. Men då krävs det också att landstingen följer riktlinjerna, och att resurser finns för uppföljning, granskning och utveckling av dem.

– Vi måste stärka patientens rättigheter. Behandling enligt de nationella riktlinjerna ska vara något patienten ska ha rätt att kräva. Får man den inte i sitt eget landsting ska man kunna få den i ett annat landsting, av en privat aktör eller till och med utomlands, sade Marie Wedin, ordförande för Läkarförbundet.

Medverkande vid seminariet:
Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen
Anders Andersson (KD), riksdagsledamot, ledamot socialutskottet
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
Mats Eriksson (M), ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Kalmar län
Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund
Lennart Jacobsson, professor i reumatologi, överläkare Skånes universitetssjukhus

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser, samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från behovet av tidig diagnos, kortare vårdköer och tillgång till rehabilitering till att skapa en arbetsmarknad som passar för personer med rörelseorganens sjukdomar.

Genom Reumatikerfonden finansierar vi forskning i syfte att lösa reumatismen gåta.

Läs mer på www.reumatikerforbundet.org

Bifogade filer

PDF-dokument