Skip to main content

Stor diabetesstudie inleds med Januvia vid hjärt-kärlsjukdom (TECOS)

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2009 10:04 CEST

Omkring 14000 personer med typ 2-diabetes ska ingå i en stor internationell studie för att utvärdera vilken effekt diabetesläkemedlet Januvia (sitagliptin) som tillägg till andra diabetesläkemedel har på hjärt-kärlsjukdom. Rekryteringen av patienter beräknas vara klar hösten 2010.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland patienter med diabetes. Långvarigt högt blodsocker ökar starkt riskerna för komplikationer. Att sänka HbA1c-värdet och hålla det på en acceptabel nivå är därför ett mycket viktigt mål vid behandling av typ 2-diabetes.

Första studien i sitt slag

Syftet med den internationella, randomiserade, dubbelblinda studien (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin, TECOS) är att utvärdera effekten på hjärt-kärlhändelser när patienterna får Januvia i tillägg till den behandling de redan har. Studien drivs av oberoende forskargrupper i USA och Storbritannien.

- Detta är den första kardiovaskulära end-pointstudien för denna klass av läkemedel, som tidigare visat gynnsam effekt på riskfaktorer som blodtryck, glukos och lipider, säger professor Peter Nilsson på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Resultaten bidrar till att vi skapar oss en bättre bild av DPP-4-hämmarnas och Januvias roll inom diabetesvården.

I studien ska 14 000 patienter över 50 år med typ 2-diabetes ingå. De ska alla ha någon hjärt-kärlsjukdom och ett HbA1c på mellan 5,6 och 7,2 procent med behandling med ett eller två av tre blodsockersänkande tabletter (metformin, sulfonylurea eller pioglitazon). Hälften av deltagarna kommer att randomiseras till tillägg med Januvia utöver den behandling de redan får, och hälften till placebo. Målet är glykemisk balans i båda grupperna.

Studiens mått (primary endpoint) är tiden fram till första hjärt-kärlhändelse som död i hjärt- kärlsjukdom, icke dödlig infarkt, icke dödlig stroke eller inläggning på sjukhus på grund av instabil angina pectoris. Patienterna kommer att följas upp i minst fyra år eller tills 1300 patienter råkat ut för någon hjärt-kärlhändelse.

Om Januvia

Januvia var det första läkemedlet i klassen av diabetesläkemedel som kallas DPP-4-hämmare. De förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av de naturligt förekommande tarmhormoner som kallas inkretiner. Inkretinerna har betydelse när kroppen reglerar blodsockret och frisätts i samband med måltid. Vid typ 2-diabetes är den normala funktionen i obalans. Januvia verkar genom att hämma det enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. Angreppssättet innebär att blodsockret sänks endast när det behövs. Januvia tas som tablett och ingår i högkostnadsskyddet.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD) är dotterbolag till det amerikanska läkemedelsföretaget Merck & Co. Inc. Det svenska huvudkontoret ligger i Sollentuna och har cirka 150 anställda. I Sverige marknadsför MSD läkemedel och genomför kliniska prövningar för att hjälpa patienter inom bland annat följande sjukdomsområden: hjärt-/kärlsjukdomar, smärta/inflammation, glaukom, godartad prostataförstoring, osteoporos, astma, hiv/aids, migrän, infektioner, manligt håravfall, cancer och diabetes. www.msd.se

Januvia är ett registrerat varumärke från Merck & Co., Inc Whitehouse Station, NJ, USA.

MSD, Box 7125, 192 07 Sollentuna.