Skip to main content

Stor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoder

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 08:38 CET

En stor europeisk undersökning, CHOICE-studien[1] (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), där närmare 18 800 kvinnor ingått, visar att rådgivning om olika alternativa preventivmetoder från barnmorskor eller läkare spelade stor roll och ökade möjligheten för kvinnorna att kunna välja den metod som passar dem bäst. Nästan hälften av kvinnorna i studien valde en annan metod än den de hade tänkt välja innan de fick rådgivning.

Syftet med studien var att undersöka vilken effekt strukturerad rådgivning har på kvinnors val av preventivmedel. Idag är det vanligt med bristande följsamhet hos unga kvinnor. Många glömmer exempelvis att ta sitt p-piller eller slutar på grund av att de inte är nöjda med metoden.[2] [3] Det leder till många oplanerade graviditeter vilket också avspeglas i antalet aborter. Strukturerad rådgivning kan förhoppningsvis hjälpa varje kvinna att hitta en metod som passar hennes individuella behov.

Studien visar att rådgivning kring de kombinerade, hormonella preventivmedlen p-piller, p-plåster och p-ring ledde till att nästan hälften av kvinnorna efter rådgivningen valde andra alternativ än de preventivmedel de ursprungligen hade planerat att välja. Av de kvinnor som inte kunde bestämma sig för vilken preventivmetod de ville satsa på innan rådgivningen fattade 92 procent ett beslut efter rådgivningen.

CHOICE genomfördes i 11 länder, däribland Sverige. Totalt deltog drygt 1 900 svenska kvinnor i studien och resultaten från Sverige gick i linje med det totala resultatet i studien.

Resultatet visar att vårdgivare behöver ta en aktiv roll vid rådgivningstillfället och inte enbart svara på frågor. Det ökar chansen att kvinnan får ett preventivmedel som passar hennes livsstil och därmed ökar följsamheten och skyddet mot oönskad graviditet. Rådgivningen var mycket uppskattad av kvinnorna, säger Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och medlem av den svenska och internationella styrkommittén för CHOICE.


Om CHOICE-studien

I den ett år långa CHOICE-studien ingick 18 787 kvinnor från 11 europeiska länder i åldern 15-40 år. Syftet var att undersöka hur kvinnornas inställning till och val av kombinerade hormonella preventivmedel skilde sig före och efter rådgivning från barnmorskor/läkare. Deltagare som var intresserade av kombinerat hormonellt preventivmedel fick tala om vilken metod de föredrog. Sedan fick de strukturerad och balanserad rådgivning om de tre preventivmetoderna p-piller (dagligen), p-plåster (en gång per vecka) och p-ring (en gång per månad). Barnmorskorna/läkarna fick ett informationsblad att använda som vägledning när de informerade om de tre olika p-metoderna. Om det upptäcktes att en alternativ form av preventivmedel var mer lämplig för en kvinna, så användes inte informationsbladet, men kvinnorna var kvar i studien.

CHOICE-studien visade att bland kvinnor som fick rådgivning (n=18 787) valde 47 procent en annan preventivmetod än den som de tänkt välja före rådgivningen. En av fyra kvinnor som planerade att använda p-piller valde en annan metod. Totalt ökade andelen som valde p-plåster som preventivmedelsmetod från 5 till 8 procent efter rådgivningen och andelen kvinnor som valde p-ringen fyrdubblades från 8 till 30 procent. En liten procentuell minskning sågs i andelen kvinnor som valde p-piller före rådgivningen jämfört med efter (52 procent jämfört med 51 procent). Av de kvinnor som hade svårt att bestämma sig innan rådgivningen bestämde sig 92 procent för en preventivmetod efter rådgivningen.

I studien ingick 18 787 deltagare från Österrike, (n=1 954), Belgien (n=1 801), Tjeckien och Slovakien (n=1 954), Israel (n=1 802), Nederländerna (n=727), Polen (n=1 836), Ryssland (n=1 749), Sverige (n=1 944), Schweiz (n=2 629), och Ukraina (n=1 867).

Studien, som är finansierad och initierad av MSD, publicerades i European Journal of Contraception and Reproductive Care. Dessa data presenterades på 59th Annual Clinical Meeting (ACM) of the American Colleague of Obstetricians and Gynecologists, Washington, DC, den 30 april-4 maj 2011.


[1]
Bitzer J, Gemzell-Danielsson K, Roumen F, Marintcheva-Petrova M et al. ‘The CHOICE study: effect of counseling on the selection of combined hormonal  contraceptive methods in 11 countries’ Eur J Contracept Reprod Health Care. 2012; 17:65-78.

Länk till artikeln: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13625187.2011.637586

[2] Oddens BJ, Arnolds HT, Van Maris MG, Van Lunsen HW. The dynamics of oral contraceptive use in The Netherlands 1990-1993. Adv Contracept. 1994;10:167-74.

[3] Rosenberg MJ, Waugh MS, Burnhill MS. Compliance, counseling and satisfaction with oral contraceptives: a prospective evaluation. Fam Plann Perspect. 1998;30:89-92,104.


MSD

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se