Skip to main content

Stor spännvidd när psoriasisforskare prisas

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 08:00 CET

Ett spetsprojekt av internationell toppklass i labbmiljö och ett unikt patientnära pionjärarbete. MSD:s Dermatologistipendium 2011 delas mellan Enikö Sonkoly och Kristofer Thorslund, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Stipendiet är ett samarbete mellan Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, SSDV, och läkemedelsföretaget MSD. Det riktar sig till unga forskare som ännu inte disputerat, eller disputerat under de senaste fem åren. Forskningsprojekt som kan komma ifråga för stipendiet ska vara kliniskt relevanta och ha fokus på psoriasis eller syfta till att öka förståelsen för uppkomsten av sjukdomen. Prissumman är på 100 000 kronor.

– Det är jätteroligt att bli uppskattad för sitt arbete. För mig innebär dessutom pengarna att jag får möjlighet att sammanställa mitt arbete till en avhandling, säger Kristofer Thorslund, läkare och kliniskt verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Han har i sin forskning studerat sambandet mellan stress och psoriasis och bland annat funnit att uttrycket av vissa serotoninreceptorer i huden hos personer som lider av psoriasis är högre än hos en frisk kontrollgrupp. Förhöjda serotoninnivåer är i sin tur en följd av stress. Kristofer Thorslunds forskning pekar därmed mot att minskning av stress och psykisk oro kan vara ett sätt att lindra psoriasis.

Kristofer Thorslund tilldelas 2011 års dermatologistipendium ”för starkt kliniskt förankrade studier av psoriasis och stress genom undersökningar av bland annat serotonerga molekyler”.

Om Kristofer Thorslunds forskning oftast sker nära patienterna på kliniken så är den andra stipendiaten, Enikö Sonkoly, i stor utsträckning sysselsatt i laboratoriet. Hennes forskning är fokuserad på mikroRNA, alltså små korta RNA-molekyler som finns kodade i människans DNA. Enikö Sonkoly har funnit ett samband mellan psoriasis och ett antal mikroRNA och förändringar hos dessa. Målet med hennes forskning är att hitta biomarkörer så att det i framtiden blir möjligt att i ett blodprov exempelvis se vilka psoriasispatienter som riskerar att utveckla artrit samt vilka som kommer att svara på läkemedelsbehandling.

– I dag måste man testa vilken behandling som fungerar bäst på patienter med psoriasis. Det skulle vara mycket effektivare om vi istället i ett blodprov kan se vilken behandling som fungerar. Det är drömmen, och dit vi hoppas nå, säger Enikö Sonkoly, ST-läkare vid hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Enikö Sonkoly tilldelas 2011 års dermatologistipendium ”för projekt inom det nya konceptet undersökningar av mikroRNA i psoriasis, för att utröna deras roll som biomarkörer för flera kliniskt centrala frågor som terapisvar och tidig artrit”.

Filippa Nyberg, ordförande i stipendiekommittén och även för Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, SSDV, anser att de ansökningar som inkommit håller hög klass.

– Vi har fått flera väldigt intressanta ansökningar. Kommittén är imponerad över de avancerade projekt som pågår inom detta område i Sverige, säger Filippa Nyberg.

MSD:s Dermatologistipendium delades ut den 1 december i Stockholm under Medicinska riksstämman. Se bifogad länk för foton:  http://www.msd.se/press/bildban /pressmeddelanden1/msd-dermatologistipendium-2011/

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se

Bifogade filer

Word-dokument