Skip to main content

Stort intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar – välbesökt seminarium satte fokus på brister i vården

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2011 08:46 CEST

Riksförbundet Mag- och tarmsjuka, RMT, tillsammans med MSD arrangerade på onsdagen ett gemensamt seminarium i Almedalen. Syftet med seminariet var att belysa dessa i många aspekter såväl gömda som glömda folksjukdomar.

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande samhällskostnader. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling.

Det stora antalet åhörarna, många tappert stående i dörrar och korridorer då platserna snabbt fylldes, fick lyssna till såväl läkarprofessionens som den enskilde patientens bild av situationen kring inflammatorisk tarmsjukdom. Lyssna fick även den panel med politiker på riks- och landstingsnivå som sedan diskuterade vad samhället kan göra för att förbättra situationen för de tusentals svenskar som i dag lever med någon av de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Bland annat diskuterades hur kostnader för läkemedel tenderar att betraktas isolerat, och inte ur ett större perspektiv. Minskade sjukskrivningskostnader och att patienter kan återvända till arbete är faktorer som ofta glöms bort när nya effektiva biologiska läkemedel som i dag finns diskuteras

– I dag ligger läkemedelskostnaden på respektive klinik. Det är osolidariskt, kostnad för läkemedel ska kopplas fri från sjukhusdriften. Budgeten får inte vara en faktor när det kommer till vem som ska ha rätt till en effektiv behandling, sade professor Lars Agréus, som under seminariet även höll en inledande föredragning om de inflammatoriska tarmsjukdomarna.

– Vi får en ofta skrämmande bild. Medlemmar ringer oss och berättar att de inte får sina mediciner och förklaringen från sjukvården är att pengarna är slut, påpekade Wictoria Hånell, kanslichef för RMT.

Enighet rådde mellan paneldeltagarna om vad som krävs för att förbättra situationen för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, även om vägarna för att nå dit skiljer sig.

Förbättrat omhändertagande och ökad kunskap inom primärvården, tidigare handläggning, utökat multidisciplinärt arbete inom vården för att ta hand om patienterna och kontinuerlig kvalitetsmätning var faktorer som de flesta i diskussionen kunde skriva under på. Några konkreta löften om åtgärder för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom var dock inget som åhörarna fick med sig från de deltagande politikerna.

– Det här är sjukdomar vi inte känner orsakerna till. De ökar men vi vet inte varför. Därför är ökad forskning viktig, för i dag åtgärdar vi bara symtomen men vi botar inte sjukdomen, sade Gunvor G Ericsson, riksdagsledamot för Miljöpartiet och ledamot i socialförsäkringsutskottet, som svar på frågan hur vården kan förbättras för personer med inflammatorisk tarmsjukdom.

Efter att ha lyssnat till en av RMT:s medlemmars egen historia kring svårigheten att först få diagnos, och sedan rätt stöd av vårdapparaten och övriga samhället när sjukdomen väl var bestämd, konstaterade Kennet Johansson, centerpartistisk ordförande i riksdagens socialutskott, att främst två områden måste prioriteras för att en förbättring ska kunna ske.

– Tillgängligheten till vården måste bli bättre, ett långsiktigt mål är faktiskt att uppnå en köfri sjukvård. Sedan ska patientens rättigheter stärkas. Man måste som patient få göra egna val inom sjukvården, sade Kenneth Johansson.

Medverkande vid seminariet:
Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet, samt verksamhetschef för Cefam, Centrum för allmänmedicin, i Stockholms läns landsting
Gunvor G Ericson (MP), riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Kenneth Johansson (C), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet
Wictoria Hånell, kanslichef, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Erik Weiman (M), landstingsråd och ordförande för landstingsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län


Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet  Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se

Om Riksförbundet för Mag-och Tarmsjuka
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. RMT arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom.