Skip to main content

Svenska kvinnor använder minipiller i högre utsträckning än kvinnor i övriga Europa.

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 08:35 CET

Cerazette® - det östrogenfria p-pillret – ger kvinnor ett bra alternativ.

Kvinnor i dag använder inte minipiller i någon större utsträckning, och om de använder minipiller beror det ofta på särskilda omständigheter eller att de ammar. Nya data visar att skillnaden är stor mellan Sverige och resten av Europa. I en stor europeisk undersökning använde 7 % av de tillfrågade svenska kvinnorna minipiller jämfört med 2 % av alla tillfrågade (1). Ledande gynekologer menar att ännu fler kvinnor skulle kunna ha nytta av Cerazette – det östrogenfria p-pillret - som är lika säkert som ett kombinerat p-piller.

Traditionella minipiller innehåller inte östrogen och kan därför vara bra för de kvinnor som inte vill eller kan ta östrogen. Däremot har minipiller en lägre tillförlitlighet och vikten av att ta tabletterna regelbundet har gjort att de inte är så populära (2). För fyra år sedan godkändes Cerazette i Sverige. Cerazette är ett östrogenfritt p-pillret som är lika tillförlitligt som ett kombinerat p-piller som innehåller både östrogen och gestagen (gulkroppshormon).

- Svenska kvinnor, jämfört med kvinnor i resten av Europa, verkar snabbare ha tagit till sig det faktum att det finns ett tillförligt alternativ till kombinerade p-piller som inte innehåller östrogen i form av Cerazette, säger professor Kristina Gemzell vid Karolinska universitetssjukhuset.
- Cerazette har markant förändrat alternativen för svenska kvinnor. Man får de viktigaste fördelarna från kombinerade p-piller – hög tillförlitlighet och enkelt att använda – och den viktigaste från traditionella minipiller – frånvaron av östrogen, fortsätter Kristina Gemzell.

Cerazette ger kvinnor ett bra alternativ till kombinerade p-piller. Precis som kombinerade p-piller fungerar Cerazette framför allt genom att hämma ägglossningen och har en glömskemarginal på 12 timmar. Det innebär att Cerazette är pålitligt och lätt att använda. Eftersom Cerazette inte innehåller östrogen får man inte heller några östrogenberoende biverkningar. Cerazette ska tas varje dag och kan ge ett blödningsmönster som är mindre förutsägbart än med kombinerade p-piller.

(1) Contaceptive Confidence and Consequences Survey. TNS NIPO 2005.

(2) Minipiller verkar framför allt genom att sekretet i slidan blir tjockt och svårgenomträngligt för spermier. Som ett resultat är de något mindre tillförlitliga än kombinerad p-piller och har bara en glömskemarginal på 3 timmar.