Skip to main content

Thomas Walz ny Nordic Medical Lead Oncology på MSD

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 07:58 CEST

Thomas Walz tillträder den 1 november en nyinrättad tjänst som Nordic Medical Lead Oncology. Den nya tjänsten är ett viktigt led i förberedelserna inför den planerade introduktionen av MSDs immunonkologiska läkemedel och innebär en ytterligare förstärkning av den medicinska kompetensen inom onkologi.

Thomas kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för den onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. ”Det ska bli fantastiskt spännande att få vara med vid introduktionen av pembrolizumab. Den europeiska läkemedels­myndigheten EMA har accepterat MSDs ansökan om marknadsgodkännande för behandling av avancerat malignt melanom och om den godkänns av EU- kommissionen kan den bli det första immunonkologiska läkemedlet i klassen PD-1-hämmare som godkänns i EU” säger Thomas Walz. Det pågår dessutom ett stort antal kliniska prövningar, varav flera i Norden, för behandling av flera andra former av cancer.

Thomas Walz tog sin läkarexamen vid Linköpings Universitet 1987 och sju år senare avla han sin doktorsexamen vid samma universitet. År 2000 utsågs Thomas Walz till specialist i onkologi och han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm från 2012. Thomas Walz är docent i onkologi och har varit lärare på läkarutbildningen vid Linköpings Universitet och där undervisat i onkologi, histologi, anatomi och klinisk fysiologi. Thomas Walz har handlett flera doktorander och har dessutom genomfört ett större antal kliniska prövningar inom onkologiområdet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Janzon, Policy & Communications Director

Mobil: +46 (0)703-550852

E-post: ulf.janzon@merck.com


MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.  


Bifogade filer

PDF-dokument