Skip to main content

Underhållsbehandling av metastaserande bröstcancer förlänger överlevnaden

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:35 CEST

En ny typ av underhållsbehandling med Caelyx förlänger överlevnaden för kvinnor med metastaserande bröstcancer med 3 månader. Detta visar uppföljningen av en fas III-studie som presenterades i veckan på den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Stockholm.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor. Närmare 3/4 av svenska bröstcancerpatienter botas idag. Övriga dör på grund av metastaser, dvs spridning av cancern i kroppen. Nuvarande inledande behandling vid metastaserande (spridd) bröstcancer med cytostatika kan vara mycket effektiv, men effekten håller ofta i sig endast kort tid innan cancern åter sprider sig.

Studien avser en ny typ av underhållsbehandling vid spridd bröstcancer och resultaten visar att tiden till nytt återfall ökar signifikant, från 10.2 månader för patienter i observationsgruppen till 13.2 månader för de patienter som behandlats med Caelyx. Efter 12 månader var 81% vid liv i behandlingsgruppen med Caelyx jämfört med 66% i kontrollgruppen i .

- Caelyx är genom att både vara effektivt och ha en god biverkningsprofil en lämplig behandling till bröstcancerpatienter med spridd sjukdom, då bot inte längre är möjligt. Dessutom underlättar det för patienten att behandlingen bara behöver ges var 4:e vecka, säger överläkare Annika Malmström, Linköpings universitetssjukhus.

- Studieresultaten är ett viktigt framsteg inom bröstcancer och visar att Caelyx är en effektiv antracyklin som kan förbättra såväl totala överlevnad som förlänga tiden till nytt återfall, säger Magnus Bäcklund, onkolog och medicinsk rådgivare på Schering-Plough Sverige.

Om studien

I den randomiserade multicenter-studien, som genomfördes i Spanien, deltog 288 kvinnor med spridd bröstcancer. 155 hade svarat på initial behandling eller var stabila i sin sjukdom. Dessa randomiserades till antingen behandling med Caelyx eller enbart observation. Resultaten om 3 månaders förlängning av tid till nytt återfall presenterades första gången 2007 på världens största cancerkongress, ASCO i Chicago. Fortsatt uppföljning visade att även 12-månadersöverlevnaden var signifikant förbättrad, vilket presenterades 15 september av huvudprövaren Emilio Alba på den europeiska cancerkongressen ESMO i Stockholm i.

Om Caelyx
Caelyx är ett pegylerat liposomalt cytostatikum, vars verksamma substans är antracyklinet doxorubicin. Läkemedlet är indicerat som monoterapi till patienter med metastaserande bröstcancer hos vilka en ökad kardiologisk risk föreligger. Caelyx har även indikation för behandling av framskriden ovarialcancer (cancer i äggstockarna), multipelt myelom och AIDS-relaterat Kaposis sarkom. För fullständig produktinformation se www.fass.se och http://caelyx.se