Skip to main content

Var fjärde kvinna ändrar sitt val av preventivmedel efter rådgivning – internationell undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:00 CEST

Ökad rådgivning gör att kvinnor väljer det preventivmedel som passar dem bäst, och det är inte alltid det som de först tänkt sig. Efter rådgivning väljer 26 procent en annan metod än de planerat.[1] Det visar CHOICE (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), en internationell undersökning som drygt 1 900 svenska kvinnor deltagit i. De svenska resultaten presenterades i Visby i veckan vid Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis (SFOG) årliga SFOG-vecka.

– Detta visar att det finns plats för en ökad rådgivning när det gäller p-medel. Strukturerad och heltäckande information ger resultat. Det är också roligt att se att 97 procent av tjejerna var nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen. Det var ingenting som prackades på dem, säger Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare vid Karolinska Institutet i Stockholm samt medlem av den svenska och internationella styrkommittén för CHOICE.

Bakgrunden till undersökningen är bristande följsamhet hos unga kvinnor. Många glömmer exempelvis bort att ta sitt p-piller eller slutar på grund av att de inte är nöjda med metoden. Det leder till många oplanerade graviditeter – globalt handlar det om drygt en av tre.[2] Detta avspeglas också i antalet aborter, inte minst i Sverige som har de högsta aborttalen i Västeuropa.[3]

I CHOICE som genomförts i 11 länder och på 70 ungdomsmottagningar, mödravårds­centraler och gynekologmottagningar i Sverige undersökte man hur ökad strukturerad rådgivning och utbildning påverkar unga kvinnors val av preventivmedel. Resultaten visar
att det har en stor betydelse.

Rådgivningen ledde till att gruppen som inte kunde bestämma sig minskade från 28 till 4 procent. 8 procent uppgav p-ring som tänkt p-metod men 23 procent valde den efter rådgivning. 2 procent hade tänkt välja p-plåster och 6 procent gjorde detta efter rådgivning. Hälften av kvinnorna uppgav på förhand att de tänkt välja p-piller, men efter rådgivning var det 56 procent som valde detta. Gruppen som på förhand tänkt sig en annan metod, som exempelvis kondom, var 11 procent både före och efter rådgivning. [4]

Fördel p-ring

Den vanligaste ändring av val av kombinerade hormonella metoder var från p-piller och p-plåster till p-ring. 11 procent av de kvinnor som tänkt välja p-piller och 39 procent av dem som tänkt välja p-plåster valde istället p-ring. Av dem som på förhand inte hade valt någon metod valde 47 procent p-piller, 9 procent p-plåster och 23 procent p-ring.1

– Det är bra att tjejerna har fått upp ögonen för fler metoder. P-piller fungerar bra teoretiskt sett, men praktiskt är de inte alltid bra för unga kvinnor. De är lätta att glömma och eftersom dagens p-piller är så lågdoserade räcker det att glömma ett enda för att man ska bli gravid, säger Kristina Gemzell-Danielsson.

Undersökningen visar också att valet av p-metod påverkas av vilka preventivmedel som omfattas av landstingens ungdomssubvention. I de landsting där p-ringen ingår i ungdomssubventionen valde 24 procent av kvinnorna under 25 år denna, medan i de landsting där p-ringen inte är subventionerad valde 15 procent denna p-metod. 1

 

Fakta CHOICE

CHOICE är det första internationella utbildningsprogrammet som är framtaget för att kunna utvärdera hur rådgivning från barnmorskor och gynekologer kan hjälpa kvinnor att göra ett bättre val av preventivmedel. CHOICE har genomförts med ekonomiskt stöd av Schering-Plough, numera MSD, under ledning av såväl internationell som nationella styrkommittéer i de olika länderna. Undersökningen stöds av den europeiska organisationen ESC (European Society for Contraception and Reproductive Health). Programmet har kartlagt vad kvinnor vet om och hur de uppfattar de kombinerade hormonella preventivmedel som i dag finns att tillgå.

Elva europeiska länder, där synen på preventivmedel varierar stort mellan länderna, har deltagit i programmet. Dessa länder är: Österrike, Belgien, Israel, Nederländerna, Polen, Ryssland, Slovakien, Sverige, Schweiz, Tjeckien och Ukraina.

Till utbildnings- och rådgivningsprogrammet kopplades en undersökning för att utvärdera vilken effekt på val av preventivmedel programmet fick. Undersökningen genomfördes på de respektive mottagningarna där de besökande kvinnor som var intresserade först erbjöds en rådgivning av barnmorska/gynekolog om vilka kombinerade hormonella preventivmedel som finns tillgängliga och hur de fungerar. Efter rådgivning och diskussion ombads såväl patient som gynekolog/barnmorska att fylla i en enkätundersökning där följande utvärderades:

Vilket kombinerat hormonellt preventivmedel väljer kvinnan efter rådgivning?

Hur skiljer sig detta val från kvinnans ursprungliga idé om vilket kombinerat hormonellt preventivmedel hon tänkt sig?

Vilka kriterier ligger till grund för kvinnans val av kombinerat hormonellt preventivmedel?

Vilka sociala och demografiska skillnader i valet av preventivmedel kan man se?

Insamlade data används för att undersöka hur rådgivning och diskussion kring preventivmedel påverkar valet av preventivmetod och det kommer även att användas för att göra jämförelser mellan de olika länderna av hur preventivmedelsmetoder uppfattas.

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna.  Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se

[1] Muntlig presentation SFOG veckan 2010

[2] WHO. Facts on Induced Abortion Worldwide, 2007, muntlig presentation SFOG veckan 2010

[3] www.socialstyrelsen.se, muntlig presentation SFOG veckan 2010

[4] Abstract CHOICE SFOG veckan 2010

MSD och Schering-Plough är dotterbolag till det globala hälso- och sjukvårdsföretaget Merck & Co., Inc.

Vi har en bred produktportfölj av både receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner och veterinärmedicin, och vi arbetar för att göra skillnad för många människor världen över.

MSD och Schering-Plough går i Sverige samman under namnet MSD. De svenska kontoren ligger i Sollentuna och Stockholm och har tillsammans cirka 300 anställda.

I Sverige marknadsför det nya MSD läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se