Skip to main content

Victrelis® belönas med 2012 års Prix Galien: Best Pharmaceutical Agent

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 10:29 CEST

Victrelis (boceprevir) har belönats med 2012 års Prix Galien Award som anses vara den främsta utmärkelsen inom life science-området. Victrelis har fått utmärkelsen i USA, Frankrike, Storbritannien och Belgien. Prix Galien Award uppmärksammar den tekniska och vetenskapliga kompetens och de framgångsrika kliniska prövningar som är en förutsättning för att utveckla innovativa läkemedel.

− Det är en ära för Merck att få ta emot detta prestigefulla pris, säger Peter S Kim, chef på Merck Research Laboratories, den del inom MSD (i USA Merck & Co) som ansvarar för forskning och utveckling. Den här utmärkelsen är ett resultat av en utomordentlig arbetsinsats från alla på Merck & Co/MSD som har bidragit till att Victrelis nu finns tillgängligt för patienter.

Prix Galien Award uppmärksammar framstående prestationer inom utveckling av nya läkemedel inom läkemedelsindustrin. Ett internationellt pris, Prix Galien, inrättades i Frankrike 1969 av en fransk apotekare, Roland Mehl. Det anses vara det mest prestigefulla utmärkelsen inom läkemedelsforskning och -utveckling.

Om VICTRELIS
VICTRELIS är en proteashämmare för behandling av kronisk hepatit C genotyp 1 hos vuxna patienter. VICTRELIS ges alltid i kombination med PegIntron (peginterferon alfa-2b) eller peginterferon alfa-2a och ribavirin. VICTRELIS är ett direktverkande antiviralt läkemedel, vilket innebär att det attackerar själva viruset till skillnad från dagens standardterapi, som boostrar immunsystemet för att därigenom utöva effekt.

Om hepatit C
Hepatit är ett tillstånd med inflammation i levern som också kallas gulsot. Hepatit kan orsakas av exempelvis virus, alkohol och läkemedel. Hepatit C orsakas av ett virus som smittar via blod och som med tiden kan orsaka skrumplever och levercancer.

De vanligaste genotyperna av hepatit C i Sverige är 1, 2 och 3. De skiljer sig åt genom att vara mer eller mindre svåra att behandla. Genotyp 1 är svårast att behandla, 2 och 3 är lättare. I Sverige har ungefär 40 procent av de smittade personerna genotyp 1.

Ungefär 40-60 000 patienter i Sverige har diagnostiserats med hepatit C. Varje år får 2 000- 3 000 nya personer besked om att de är smittade. Man räknar med ett stort mörkertal, det vill säga att många bär på viruset utan att veta om det.

Hepatit C smittar nästan uteslutande via blod, sällan via sexuella kontakter. Risken att insjukna i hepatit C är framförallt stor bland missbrukare som delar verktyg för injektion.

Risken att smittas av hepatit C-virus via blodprodukter i samband med blodtransfusion upphörde 1992, då man började testa alla blodgivare för hepatit C.

MSDs globala satsning för att förbättra behandlingen av hepatit
MSD har sedan lång tid tillbaka verkat inom hepatitfältet och fortsätter att upptäcka, utveckla och tillhandahålla vaccin och läkemedel för att förebygga och behandla viral hepatit. Inom hepatit C utvecklade forskare på vårt företag det första godkända läkemedlet mot kronisk hepatit C som godkändes1991, och 1998 kom den första kombinationsbehandlingen. Under 2011 uppmärksammar vi att det gått 10 år sedan introduktionen av PEGINTRON och ribavirin i kombination, som i dag är standardterapi för behandling av kronisk hepatit C över hela världen.

Förutom de studier som presenterats och som fortfarande pågår med boceprevir har vi ett extensivt forskningsprogram i gång för att utveckla ytterligare innovativa orala terapier för behandling av viral hepatit.

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige