Skip to main content

Viktig forskning kring vaccination och reumatism uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2012 09:30 CET

MSD:s reumatologistipendium 2012 går till Meliha C Kapetanovic, överläkare och docent i reumatologi vid Lunds Universitet, för hennes forskning kring olika aspekter av vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Stipendiet om 200 000 kronor är ett av de största i Sverige inom reumatologi.  Det delas ut idag, den 28 november i samband med Svensk Reumatologisk Förenings årsmöte vid Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm.

Hur påverkar vaccination patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom som dessutom behandlas med immunomodulerande läkemedel? Kan det rent av vara farligt att vaccineras när man behandlas med dessa potenta läkemedel, när ska man vaccineras och skyddar vaccinerna mot infektion i samma utsträckning som på icke behandlade patienter? Dessa frågor arbetar Meliha C Kapetanovic och hennes forskarlag med att besvara.

– Behandling vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar med cellhämmande medel, biologiska läkemedel som till exempel TNF-hämmare eller andra biologiska medel är väldigt effektivt men kan innebära en ökad risk för infektioner. Bäst för patienten och mest kostnadseffektivt för sjukvården vore att förebygga infektion genom till exempel vaccination. Olika vacciner har funnits länge på marknaden men när vi startade vår första studie för tio år sedan fanns det inte mycket data om vaccination under pågående behandling med dessa biologiska läkemedel, säger Meliha C Kapetanovic.

Hennes forskning har redan visat flera viktiga resultat: att det inte är farligt att vaccinera sig mot influensa eller pneumokocker om man är reumatiker, att man oftast inte blir mer sjuk i sin reumatism eller får någon annan immunologisk sjukdom av dessa vaccin och att TNF-hämmare inte påverkar vaccinationssvar negativt. Resultat från studierna har bidragit till de nya europeiska rekommendationerna om vaccination vid reumatiska sjukdomar och i dag uppmuntras patienter att vaccinera sig årligen mot influensa och även att ta vaccin mot pneumokocker.

Stipendiepengarna kommer att gå till forskarlagets fortsatta arbete på området. Bland annat ska man på cellnivå studera vad som faktiskt händer med immunförsvaret vid vaccination hos dessa patienter. Man har även planerat gå vidare och göra studier på barn med reumatism.

– Jag är väldigt glad att man med detta stipendium lyfter fram betydelsen av den kliniska forskningen. Våra frågeställningar och hypoteser kommer från den kliniska vardagen och resultaten kommer till direkt nytta för patienterna med reumatiska sjukdomar och, genom att förebygga ofta resurskrävande behandlingar för infektioner, även för sjukvården i stort, säger Meliha C Kapetanovic.

MSD:s reumatologistipendium är ett samarbete med Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och syftar till att stödja forskningen inom de reumatologiska sjukdomarna. En oberoende internationell kommitté rekommenderar stipendiat, vilken sedan slutgiltigt utses av SRF:s styrelse.

– Meliha C Kapetanovic bedriver viktig forskning på ett område som inte många studerat tidigare. Eftersom de läkemedel som används vid dessa sjukdomar påverkar immunförsvaret är det nödvändigt att veta hur patienterna påverkas av vaccinering, säger Anna Rudin, vetenskaplig sekreterare för SRF och adjungerad professor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. 

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige


Bifogade filer

PDF-dokument