Skip to main content

Historiskt projekt för att korta restiderna på Stockholm-Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2017 09:19 CEST

MTR Express har nu gått i mål med ett historiskt projekt. Efter tekniska simuleringar och praktiska tester har Transportstyrelsen godkänt MTR Express ansökan om att öka hastigheten för sina snabbtåg på vissa sträckor. Detta beräknas ge upp till 12 minuter kortare restid mellan Stockholm och Göteborg.

MTR Express snabbtåg från den schweiziska tågtillverkaren Stadler är godkända för en maxhastighet på 200 km/h på svenska spår. I vissa kurvor är dock hastigheten lägre. Tack vare detta projekt kan hastigheten i dessa nu ökas.

"Vi har i ett års tid jobbat intensivt med detta projekt, i nära samarbete med experter från bland annat MiW Rail och Transportstyrelsen. Noggranna gångdynamiska och säkerhetsrelaterade tester har gjorts. Det känns väldigt roligt att gå i mål med detta", säger MTR Express trafiksäkerhetschef Björn Nettervik.

Förutom teoretiska beräkningar och simuleringar genomfördes praktiska tester på spåren i december 2016, då bland annat 20 ton extra vikt lastades på tåget för att kunna utföra simuleringar och mäta sidokrafter även med ett fullbelagt tåg.

Med detta kommer MTR Express kortaste ordinarie restid mellan Stockholm och Göteborg vara under tre timmar.

"Detta är ett unikt projekt i den europeiska järnvägsbranschen och något som verkligen lever upp till MTR Express ledord om att ”utmana i alla led”. Många i branschen trodde att detta var omöjligt men nu har vi visat att det går", säger MTR Express Chief Operations Officer Martin Modéer.

Den minskade restiden kommer ge effekt från och med 2018 års tidtabell, som MTR Express just lämnat in ansökan för till Trafikverket. Redan mot slutet av 2017 väntas detta kunna bidra till att öka punktligheten ytterligare. MTR Express är redan i dag med god marginal det mest punktliga snabbtåget på sträckan Stockholm-Göteborg.


För ytterligare information, kontakta:

Björn Nettervik, trafiksäkerhetschef, 0766-149 206

Martin Modéer, Chief Operations Officer, 0766-149 228

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande företag inom spårbunden kollektivtrafik och infrastruktur. MTR har verksamhet i Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2015 ca 47 miljarder SEK (41,7 miljarder HKD) med ett resultat efter skatt på ca 12 miljarder SEK (10,9 miljarder HKD). Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Från och med december 2016 kommer drivs även Stockholms pendeltåg av MTR. Sedan mars 2015 kör MTR också snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express. MTR Express erbjuder de dokumenterat punktligaste snabbtågen på sträckan och en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy