Skip to main content

Domstolen fastställer att MTR tar över driften av Stockholms Pendeltågen

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 15:29 CEST

Förvaltningsrätten har avslagit SJ:s begäran om överprövning av pendeltågsupphandlingen. Domstolen konstaterar att SLL i förhandlingarna med de olika anbudsgivarna delvis tagit sikte på olika frågor men att detta inte innebär något brott mot likabehandlingsprincipen. SJ har avstått från att driva processen vidare. Det innebär att SLL:s beslut från december 2015 står fast och att Stockholms Pendeltåg kommer att drivas av MTR Pendeltågen med start i december 2016.

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande företag inom spårbunden kollektivtrafik och infrastruktur. MTR har verksamhet i Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2015 ca 47 miljarder SEK (41,7 miljarder HKD) med ett resultat efter skatt på ca 12 miljarder SEK (10,9 miljarder HKD). Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Från och med december 2016 kommer även Stockholms pendeltåg att drivas av MTR. Sedan mars 2015 kör MTR också snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express. MTR Express erbjuder de dokumenterat punktligaste snabbtågen på sträckan och en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy