Gå direkt till innehåll
Efter ett framgångsrikt 2019 vässar MTR klimatmålen ytterligare och ansluter sig till Science Based Targets Initiative

Pressmeddelande -

Efter ett framgångsrikt 2019 vässar MTR klimatmålen ytterligare och ansluter sig till Science Based Targets Initiative

2019 antog MTR Nordic en ny hållbarhetsstrategi med målsättningar som ska bidra till att länka samman och utveckla hållbara samhällen. Vid en summering av året går det att konstatera att MTR levererat en stabil produktion för samtliga trafikslag med rekordhöga siffror gällande punktlighet, minskat klimatpåverkan och tagit ett kliv framåt för att utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet. För att öka ambitionen ytterligare och reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet, har MTR som första nordiska trafikoperatör anslutit sig till Science Based Targets Initaitive.

– Vår viktigaste uppgift är att se till att fler väljer att resa spårbundet och det uppnår vi genom en attraktiv och punktlig resa, där vi under 2019 återigen förbättrade vår leverans. Vad gäller mångfald så har vi fortfarande en hel del att göra - vi har medarbetare från mer än 100 länder men detta syns inte i våra ledande befattningar. Därför har vi satt nya högre mål för mångfald inom specialist- och ledarrekryteringar samt för vår sammansättning i ledningsgrupper. Inom klimatområdet tar vi nya kliv genom att, som första nordiska trafikoperatör, ansluta oss till Science Based Targets Initiative, och hoppas fler kommer följa vårt exempel, Mark Jensen, VD MTR Nordic.

Tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar MTR aktivt för att få fler att ställa bilen och välja att resa kollektivt. 2019 landade den totala punktligheten för pendeltågen på 93,6 procent. Det är cirka 4 procentenheter högre än 2018 och fjolåret blev därmed det punktligaste året sedan millennieskiftet. Även tunnelbaneverksamheten i Stockholm och levererade en punktlig trafik. En mycket viktig beståndsdel för att lyckas är ett bra fordonsunderhåll och en stabil fordonsutsättning, vilket underhållsbolaget MTR Tech visat prov på.

Även MTRX fortsätter leverera en stabil trafik till alla de som reser på sträckan mellan Stockholm och Göteborg och MTRX är även det tågbolag som har mest nöjda kunder i branschen och är punktligast av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan

Minskad klimatpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp
Under 2019 minskade MTR koldioxidavtrycket med hela 38 procent, vilket bland annat berodde på minskade utsläpp från ersättningstrafik, en ökning av andelen förnybart bränsle från 45 till 61 procent och en omställning till att enbart använda förnybar energi i hela verksamheten. Som ytterligare ett steg i miljöarbetet anslöt sig MTR till Fossilfritt Sverige och antog samtidigt Transportutmaningen med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Under 2020 har MTR som första nordiska trafikoperatör anslutit sig till Science Based Targets Initiative vilket innebär att bolaget sätter upp forskningsbaserade mål för reduktion av koldioxidutsläppen, där målsättningen är att till senast år 2025 minska koldioxidutsläppen med minst hälften jämfört med 2018.

Läs mer om MTR:s hållbarhetsarbete här.
Ladda ner 2019 års hållbarhetsredovisning här.
För mer information om Sciense Based Targets Initiative klicka här.

Ämnen

Taggar

Regioner


MTR länkar samman människor och hållbara samhällen varje dag, världen över. MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik, med över 40 års erfarenhet av järnvägstrafik, som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR vill vara en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling. Med en strävan att utveckla hållbara samhällen bygger MTR även fastigheter och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.

Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och i Kina.

MTR Nordics verksamhet omfattar drift av Stockholms tunnelbana (sedan 2009), drift av Stockholms pendeltåg (sedan 2016) och fordonsunderhållsbolaget MTR Tech. Sedan 2015 kör MTR även snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTRX.

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Head of Corporate Communications +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat material

Relaterade nyheter