Skip to main content

Högt söktryck till MTRs lokförarutbildning

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2017 07:59 CEST

MTRs yrkeshögskoleutbildning till förare startar i augusti 2017 (Foto: Viktor Fremling)

Över 360 ansökningar har kommit in till MTRs nya yrkeshögskoleutbildning till lokförare som startar i höst. Det är långt över förväntan och nu ska elever väljas till de 30 platserna.

– Det är fantastiskt att vi har fått tolv sökande per plats till vår nya utbildning till lokförare. Det var långt över vad vi hoppades på till en helt ny kurs. Speciellt är det roligt att det sker i Stockholm eftersom det har varit svårare att locka sökande i storstadsregionerna, säger Chatrine Werkell, projektledare för MTRs yrkeshögskoleutbildning.

I mars 2016 fick MTR Nordic tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta en yrkeshögskoleutbildning (YH) för att utbilda 60 nya lokförare i Stockholm under 2017-2018. Till den första kursstarten hösten 2017 har MTR tagit emot 362 ansökningar till 30 platser. Det ger ett högt söktryck på drygt 12 sökande per plats. Senast den sista juni ska antagningsbeskeden skickas ut till de som har sökt.

Bristen på lokförare är stor och väntas öka i takt med stora pensionsavgångar och att allt fler väljer tåget både för gods och persontrafik. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är behovet stort både på kort och lång sikt, inte minst i Stockholm som växer med ökande behov av transporter. I deras rapport Yrkeskompassen 2017 är lokförare den yrkeskår i transportsektorn som efter lastbilsförare kommer att vara mest eftertraktad.

– Vi vill bidra med vår kompetens till hela tågbranschen i Sverige och ta vår del av ansvaret för att det ska finnas tillräckligt med välutbildade lokförare i framtiden. Det är nära kopplat till vår vision om att vara en aktiv del i samhällsbygget genom att länka samman och utveckla hållbara samhällen, säger Peter Viinapuu, VD för MTR Nordic.

Chatrine Werkell anställdes i april 2017 som projektledare för MTRs Yrkeshögskoleutbildning. Hon kommer närmast från IHM där hon arbetade med deras Yrkeshögskoleutbildningar.

Mer information om utbildningen finns på MTRs webbplats:
http://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/


För mer information kontakta:
Chatrine Werkell, projektledare MTR Yrkeshögskoleutbildning   +46 72-980 43 73
Claes Nyberg, tf pressansvarig MTR Nordic   +46 76-641 13 15


Fakta om MTRs Yrkeshögskoleutbildning

  • Utbildningen startar 14 augusti med 30 platser. Ytterligare 30 antas med start våren 2018.
  • Utbildningen bedrivs med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan och finansieras av statsbidrag.
  • Eleverna är berättigade till studiemedel via CSN medan MTR står för studiematerialet.
  • Utbildningen omfattar 220 YH-poäng och genomförs på heltid under 44 veckor. Den första kullen tar examen i juni 2018. Den omfattar teori blandat med Lärande i arbete där utbildning sker på en arbetsplats med lokförare som handledare.
  • Efter examen kan eleverna fritt välja arbetsgivare att söka till och inget krav ställs på att de arbetar inom MTR.

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande företag inom spårbunden kollektivtrafik och infrastruktur. MTR har verksamhet i Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2015 ca 47 miljarder SEK (41,7 miljarder HKD) med ett resultat efter skatt på ca 12 miljarder SEK (10,9 miljarder HKD). Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift av Stockholms tunnelbana, vi har ett fordonsunderhållsbolag, MTR Tech, som bland annat ansvarar för underhållet inom tunnelbanan. Från december 2016 drivs även Stockholms pendeltåg av MTR på uppdrag av SL. Sedan mars 2015 kör MTR också snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express. MTR Express erbjuder de dokumenterat punktligaste snabbtågen på sträckan och en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera