Mark Jensen, VD MTR Nordic och Ahmed Abdirahman, grundare och VD Stiftelsen The Global Village  Fotograf: Viktor Fremling
Mark Jensen, VD MTR Nordic och Ahmed Abdirahman, grundare och VD Stiftelsen The Global Village Fotograf: Viktor Fremling

Pressmeddelande -

MTR fördjupar samarbetet med Stiftelsen The Global Village - vill attrahera unga talanger genom att erbjuda praktik och visa på möjliga karriärvägar

MTR och Stiftelsen The Global Village har sedan flera år tillbaka haft ett nära samarbete, genom att MTR varit samarbetspartner och sponsor till Järvaveckan. Nu fördjupas samarbetet och tillsammans vill man hitta fler och nya sätt att attrahera unga talanger till arbetslivet. Under Town Hall Meeting #5 i Folkets Husby den 4 mars, finns MTR på plats för att presentera möjliga karriärvägar på ett av världens största tågbolag.

Stiftelsen The Global Village, som bland annat ligger bakom Järvaveckan, arbetar aktivt med att öka inkluderingen i alla delar av samhället och fokuserar på att främja öppenhet och bygga konstruktiva dialoger samhällsaktörer emellan. Utöver engagemanget med Järvaveckan har Stiftelsen The Global Village framgångsrikt etablerat dialogserien Town Hall Meeting. Den 4 mars arrangeras Town Hall Meeting #5 med Regionråd Stockholm. På plats får åhörarna möta regionråden, samt träffa representanter från MTR som kommer berätta mer om bolaget och möjliga karriärvägar. 

– MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare. Det innebär att vi både har ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle där vi verkar. Likt Stiftelsen The Global Village tror vi att det krävs delaktighet för att få till en förändring och vi är därför väldigt glada över att vi blivit inbjudna till Husby, säger Mark Jensen, VD MTR Nordic och fortsätter: 
– Vi behöver fler unga talanger i tågbranschen är därför stolta över att vi utöver våra rekryteringsinsatser på Järvaveckan nu också får möjlighet att berätta mer om våra utbildningsmöjligheter, tjänster och karriärvägar i fler forum.

Pilotprojekt med positiva resultat
Under höstlovet 2019 och nu senast på sportlovet har ett pilotprojekt med fokus på praktik för gymnasieelever genomförts. I samarbete med Stiftelsen The Global Village, Stockholms Handelskammare och Stockholm Innovation and Science School har 15 elever getts möjlighet att praktisera på MTR Tunnelbanan och underhållbolaget MTR Tech.

–Vi är jätteglada över vårt samarbete med MTR. De har sedan start visat att de delar samma vision som oss och vi jobbar mot samma mål – att öka inkluderingen i samhället. Responsen från pilotprojektet har varit otroligt fin och vi hoppas att detta kan ge ringar på vattnet, både vad gäller att fler unga får upp ögonen för MTR, men också att fler företag ska se fördelarna att tidigt nå ut till en yngre målgrupp, säger Ahmed Abdirahman, grundare och VD Stiftelsen The Global Village.

--------------------------------------------

För mer information och fullständigt program för Town Hall Meeting #5: https://sv-se.invajo.com/event/stiftelsentheglobalvillage/townhallmeeting5medregionr%C3%A5dstockholm
För mer information om MTR: https://www.mtrnordic.se/
För mer information om Stiftelsen The Global Village: http://theglobalvillage.se/För mer information om Järvaveckan: https://jarvaveckan.se/

Ämnen

Taggar

Regioner


MTR länkar samman människor och hållbara samhällen varje dag, världen över. MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik, med över 40 års erfarenhet av järnvägstrafik, som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR vill vara en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling. Med en strävan att utveckla hållbara samhällen bygger MTR även fastigheter och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.

Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och i Kina.

MTR Nordics verksamhet omfattar drift av Stockholms tunnelbana (sedan 2009), drift av Stockholms pendeltåg (sedan 2016) och fordonsunderhållsbolaget MTR Tech. Sedan 2015 kör MTR även snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express.

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Pressansvarig +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Tf. Kommunikationschef +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterade nyheter