Skip to main content

Obehörigt spårbeträdande – en dyr förseelse

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 13:35 CEST

De första skadestånden för otillåtet spårbeträdande har avkrävts och det första kravbrevet har nu betalats. Skadeståndskravet, som låg på knappt 10 000 kronor, är en signal om hur kostsamt det är för samhället, och numera även för den enskilde, varje gång trafiken måste stoppas på grund av bus på spåren.

MTR har tidigare berättat om sina avsikter att belägga gripna som gjort sig skyldig till obehörigt spårbeträdande med skadestånd. Nu har den utfästelsen realiserats.

I början av mars upptäcktes ett ungt par, en kvinna och en man, på spåret vid Skärholmen. De greps av polis som utfärdade en ordningsbot på plats. Ordningsboten följdes upp av MTR som i sin tur utfärdade ett kravbrev om nästan 10 000 kronor (9 480 kronor) för det olagliga tilltaget på spåret. Nu har skadeståndet betalats in.

Spårspring är livsfarligt och kostar stora summor eftersom trafik behöver stoppas och personal skickas ut, säger Bengt Carlsson, Säkerhetsdirektör MTR. Det är dessutom ett stort arbetsmiljöproblem för våra förare och trafikledare. Många olyckor sker på grund av spårspring och det kostar i värsta fall både liv och lidande. Skadestånden är kännbara och vi hoppas att de ska bidra både till ökad säkerhet och färre stopp i trafiken.

Snabba fakta om obehörigt spårbeträdande:

Att utan tillstånd beträda tunnelbanans spårområde är ett direkt brott mot ordningslagen.

Vid gripande av polis kan den/de som olovligt beträtt spåren bötfällas.

I samband med en sådan ordningsbot kan MTR, i tillägg till polisens bötfällning, avkräva ett skadestånd som står i paritet till de kostnader som stoppet genererat för MTR.

Obehörigt spårbeträdande skapar stora trafikstörningar som drabbar både enskilda resenärer och samhällsekonomin i stort.

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande företag inom spårbunden kollektivtrafik och infrastruktur. MTR har verksamhet i Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2015 ca 47 miljarder SEK (41,7 miljarder HKD) med ett resultat efter skatt på ca 12 miljarder SEK (10,9 miljarder HKD). Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Från och med december 2016 kommer även Stockholms pendeltåg att drivas av MTR. Sedan mars 2015 kör MTR också snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express. MTR Express erbjuder de dokumenterat punktligaste snabbtågen på sträckan och en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.