Hieliwvwmfuiqudeubxr

Välkommen till MUF:s nationella valupptakt den 9 augusti

Pressmeddelanden   •   2014-08-04 09:00 CEST

Moderata Ungdomsförbundet sparkar igång sin valrörelse på allvar med en jättekickoff med 1000 valvinnande medlemmar från hela landet på Rosvalla Arena i Nyköping lördagen den 9 augusti. Förutom att vara en stor kraftsamling kommer statsminister Fredrik Reinfeldt, partisekreterare Kent Persson och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson besöka valupptakten och tala under lördagen.

Anzvpctaayrv3gebuw4f

Generations(S)tölden!

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 15:23 CEST

Dagens förslag från Socialdemokraterna kommer göra att ungdomsgenerationen idag förlorar tusenlappar varje månad när de går i pension. Under eftermiddagens presskonferens presenterade Löfven att avgifterna från premiepensionen skall föras över till inkomstpensionssystemet, mot detta reagerar Erik Bengtzboe, Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande.

S7xwmpnc9bbqhfwxsynbg

Moderata Studenter anmäler Miljöpartiet för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 07:00 CEST

Under helgen har Miljöpartiet haft sin partikongress, där man bland annat tagit ställning för att partiet ska vara feministiskt. Det marknadsförda budskapet stämmer inte överrens med den politik man faktiskt står för - snarare motsatsen. Benjamin Dousa, riksordförande för Moderata Studenter, anmäler nu Miljöpartiet till Konsumentverket för misstanke om övertramp på marknadsföringslagen.

S7xwmpnc9bbqhfwxsynbg

Moderata Studenter kräver att Löfven behåller fritt skolval

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 09:02 CEST

Med anledning av S-studenters utspel om att det fria skolvalet ska upphöra, kräver nu Moderata Studenter, Sveriges största politiska studentförbund, att Stefan Löfven lovar att S-studenter blir helt utan inflytande om han blir statsminister. Det skulle vara en katastrof för studenterna på universitet och högskolor.

S7xwmpnc9bbqhfwxsynbg

BENJAMIN DOUSA VALD TILL NY ORDFÖRANDE FÖR MODERATA STUDENTER

Pressmeddelanden   •   2014-01-27 14:40 CET

I helgen valdes Benjamin Dousa som ny riksordförande för Moderata Studenter. Benjamin, 21 år, studerar ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Under helgen (2014-01-25/26) samlades ca 80 moderata studenter i Västerås för att diskutera politik och utse en ny styrelse. Styrelsen i sin helhet finns nedan.

Anzvpctaayrv3gebuw4f

Frys bidragen till Svenska Olympiska Kommittén

Pressmeddelanden   •   2013-09-13 12:10 CEST

Erik Bengtzboe, Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande, vill idag att regeringen fryser samtliga bidrag till Svenska Olympiska Kommittén.

Fzkkuqt1tpglowo1hbag

Statsministern besöker MUF:s arbetsstämma i Gävle

Pressmeddelanden   •   2013-08-26 12:55 CEST

Moderata Ungdomsförbundet avhåller arbetssstämma i Gävle mellan den 30 augusti och 1 september. Stämman samlar flera hundra medlemmar från hela landet för att debattera politik och besluta om vad MUF skall arbeta för de kommande åren. Vi kommer gästas av flera från Moderaterna, bl.a statsminister Fredrik Reinfeldt, biståndminister Gunilla Carlsson och moderaternas partisekreterare Kent Persson.

Media-no-image

Inför nationell skolpeng

Pressmeddelanden   •   2013-07-05 07:45 CEST

Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för en bättre skola vill införa en nationell skolpeng för att garantera en högre kvalitet i skolan. I dag har kommunerna vitt skilda ekonomiska förutsättningar. En nationell skolpeng skulle ge pengar dit de behövs, ge Sveriges unga de förutsättningar och möjligheter skolgången ger och säkra att alla får en likvärdig skolgång.

- Att kvaliteten på din skola ska avgöras av var du bor är inte hållbar. Ett system där staten sätter en jämn nivå på skolpengen över hela landet är därför nödvändigt för att vända utveckligen, säger Sara Cedergren, ordförande för Muf:s utbildningspolitiska arbetsgrupp.

- En fördel med en statlig skolpeng är att det blir lättare att ge resurser för dem som behöver det som mest. Genom en individuell och rättvis skolpeng som är utformad för att ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd får alla skolor det ekonomiska stöd de är i behov av. Avslutar Sara Cedergren

Kontaktinfo:
Sara Cedergren
070 894 62 26
Sara.Cedergren@moderat.se

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 12 000 medlemmar.

Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, och att bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och Berlinmurar att rämna.

Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för en bättre skola vill införa en nationell skolpeng för att garantera en högre kvalitet i skolan. I dag har kommunerna vitt skilda ekonomiska förutsättningar. En nationell skolpeng skulle ge pengar dit de behövs, ge Sveriges unga de förutsättningar och möjligheter skolgången ger och säkra att alla får en likvärdig skolgång.

Läs vidare »
Media-no-image

Vänstern vill bevara klyftor

Pressmeddelanden   •   2013-07-04 07:45 CEST

Skillnaderna mellan Sveriges kommuner i hur många som har högskoleutbildning är stora och bestående, menar förbundsstyrelseledamot Jacob Lundberg från Moderata Ungdomsförbundet i dag. MUF:s förbundsstyrelseledamot Jacob Lundberg lyfter fram nationellt gymnasieval som ett sätt att öka den sociala rörligheten. Han anser att elever måste kunna söka sig bort från skolor med negativa attityder till plugg.

– I Danderyd har över 40 procent gått tre år i högskola, i Laxå mindre än 7 procent. Dessa skillnader beror på normer i bruksorter som säger att man inte ska plugga vidare och vänstern har inga lösningar på hur den sociala rörligheten ska öka, säger Jacob Lundberg, förbundsstyrelseledamot i MUF.

– Vänsterpartiet inser inte att det måste löna sig att göra en klassresa. Vi måste ha ett skattesystem där utbildning premieras. Oftast väljer juristdottern en längre och högre utbildning än arbetarsonen. Bara om det lönar sig med utbildning börjar arbetarsonen fundera på att bryta familjetraditionen, avslutar Jacob Lundberg.

Statistiken finns bifogat till pressmeddelandet.

Kontaktinfo:
Jacob Lundberg
jacob.lundberg@moderat.se
070 276 74 24

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 12 000 medlemmar.

Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, och att bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och Berlinmurar att rämna.

Skillnaderna mellan Sveriges kommuner i hur många som har högskoleutbildning är stora och bestående, menar förbundsstyrelseledamot Jacob Lundberg från Moderata Ungdomsförbundet i dag. MUF:s förbundsstyrelseledamot Jacob Lundberg lyfter fram nationellt gymnasieval som ett sätt att öka den sociala rörligheten.

Läs vidare »
Media-no-image

Fler unga behövs i välfärden

Pressmeddelanden   •   2013-07-03 07:45 CEST

Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för välfärd vill göra välfärdsjobben attraktiva för ungdomar. Gruppen vill att omvårdnadsprogrammet utvecklas till att innhålla mer företagsamhet och att Sveriges kommuner, landsting och regioner ges ett tydligt uppdrag: unga ska prioriteras vid rekrytering.

- I takt med att samhället förändras, drar unga nytta av andra färdigheter. Förr efterfrågades disciplin och lydnad. Idag efterfrågas ansvarstagande, omtänksamhet och kreativitet. Moderaternas arbetslinje måste därför ta ytterligare ansvar för en välfärd som ska skapa livschanser, gynnar kreativt tänkande och framförallt ses som ett bra första jobb för unga, säger Dennis Wedin, ordförande i Moderat Ungdomsförbundetsvälfärdsarbetsgrupp.


- Välfärdsyrken och omvårdnadsprogramet dalar i statusvärde. Samtidigt får Sverige en allt mer åldrande befolkning, det är i grunden bra att många lever längre men det ställer samtidigt högre krav på vår välfärd. Vi måste få fler ungdomar att se vårdyrket som ett attraktivt yrke.Vi tror att en mångfald av arbetsplatser och arbetsgivare är grunden för att fler ska kunna hitta en attraktiv arbetsplats som passar en själv. Därför tror vi att företagsamhet på omvårdnadsprogrammet  utvecklar elevers förmåga till initiativ för att göra vägen mellan en idé och verklighet kortare, vi tror det är en nyckel till att fler använder sin kreativitet för att skapa en god arbetsplats och mer nytänkande i omvårdnadsbranschen. Dessutom måste vi ge de unga som vill och kan chansen att få sitt första jobb i välfärden. Kommuner och landsting borde erbjuda arbetslösa ungdomar riktiga sommarjobb istället för feriepraktik. Genom att visa möjligheterna i branschen, gynna kreativt tänkande och ge ungdomar verktyg till att skapa goda arbetsplatser redan i gymnasiet kan den negativa trenden brytas. Våra förslag ger sänkta trösklar in till arbetslivet, såväl som viktiga erfarenheter för vuxenlivet, avslutar Dennis Wedin

Kontaktinfo:
Dennis Wedin
070 687 16 39
Dennis.Wedin@moderat.se


Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 12 000 medlemmar.

Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, och att bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och Berlinmurar att rämna.

Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för välfärd vill göra välfärdsjobben attraktiva för ungdomar. Gruppen vill att omvårdnadsprogrammet utvecklas till att innhålla mer företagsamhet och att Sveriges kommuner, landsting och regioner ges ett tydligt uppdrag: unga ska prioriteras vid rekrytering.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare MUF
  • Kontaktperson för MUF och Erik Bengtzboe
  • joakim.liljeberg@moderat.se
  • 0736 - 82 81 52
  • 08 - 676 81 52

Om Moderata Ungdomsförbundet, MUF

För individens frihet. Mot politiskt förtryck och tvång.

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 12 000 medlemmar.

Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, och att bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och Berlinmurar att rämna.

Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande heter Erik Bengtzboe och kommer ursprungligen från Nyköping. Han är 23 år gammal.

Adress

  • Moderata Ungdomsförbundet, MUF
  • Stora Nygatan 30, Box 2080
  • 103 12 Stockholm
  • Vår hemsida