Skip to main content

Fler unga behövs i välfärden

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 07:45 CEST

Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för välfärd vill göra välfärdsjobben attraktiva för ungdomar. Gruppen vill att omvårdnadsprogrammet utvecklas till att innhålla mer företagsamhet och att Sveriges kommuner, landsting och regioner ges ett tydligt uppdrag: unga ska prioriteras vid rekrytering.

- I takt med att samhället förändras, drar unga nytta av andra färdigheter. Förr efterfrågades disciplin och lydnad. Idag efterfrågas ansvarstagande, omtänksamhet och kreativitet. Moderaternas arbetslinje måste därför ta ytterligare ansvar för en välfärd som ska skapa livschanser, gynnar kreativt tänkande och framförallt ses som ett bra första jobb för unga, säger Dennis Wedin, ordförande i Moderat Ungdomsförbundetsvälfärdsarbetsgrupp.


- Välfärdsyrken och omvårdnadsprogramet dalar i statusvärde. Samtidigt får Sverige en allt mer åldrande befolkning, det är i grunden bra att många lever längre men det ställer samtidigt högre krav på vår välfärd. Vi måste få fler ungdomar att se vårdyrket som ett attraktivt yrke.Vi tror att en mångfald av arbetsplatser och arbetsgivare är grunden för att fler ska kunna hitta en attraktiv arbetsplats som passar en själv. Därför tror vi att företagsamhet på omvårdnadsprogrammet  utvecklar elevers förmåga till initiativ för att göra vägen mellan en idé och verklighet kortare, vi tror det är en nyckel till att fler använder sin kreativitet för att skapa en god arbetsplats och mer nytänkande i omvårdnadsbranschen. Dessutom måste vi ge de unga som vill och kan chansen att få sitt första jobb i välfärden. Kommuner och landsting borde erbjuda arbetslösa ungdomar riktiga sommarjobb istället för feriepraktik. Genom att visa möjligheterna i branschen, gynna kreativt tänkande och ge ungdomar verktyg till att skapa goda arbetsplatser redan i gymnasiet kan den negativa trenden brytas. Våra förslag ger sänkta trösklar in till arbetslivet, såväl som viktiga erfarenheter för vuxenlivet, avslutar Dennis Wedin

Kontaktinfo:
Dennis Wedin
070 687 16 39
Dennis.Wedin@moderat.se


Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 12 000 medlemmar.

Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, och att bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och Berlinmurar att rämna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy